“สงกรานต์นี้ สาดได้ ไม่แตะอั๋ง”

 

เมื่อถึงช่วง “เทศกาลสงกรานต์” หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยของทุกๆ ปี ประชาชนจะร่วมกันทำบุญต้อนรับปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ และออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ ถือเป็นแบบแผนประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน แต่ปัจจุบันวิถี การเล่นสงกรานต์อาจเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งทุกปีก็จะพบปัญหาการเล่นน้ำรุนแรง การทะเลาะวิวาทที่มีต้นเหตุจากการดื่มสุรา รวมถึงการปัญหาการคุกคามทางเพศของวัยรุ่น ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกปี

เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เผยผลสำรวจ “มุมมองวัยรุ่นชายต่อปัญหาล่วงละเมิดทางเพศช่วงสงกรานต์” ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 664 ตัวอย่าง ในพื้นที่ กทม. เมื่อวันที่ 26 – 30 มี.ค.2556 เกี่ยวกับปัญหาการลวนลาม คุกคามทางเพศของวัยรุ่นช่วงสงกรานต์ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง 57% มองเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข และ 26% เป็นเทศกาลแห่งโอกาสใครๆก็ทำได้ไม่ต้องสนใจกฎหมาย ส่วน 17% มองเป็นเรื่องปกติ เมื่อถามถึงปัจจัยที่ทำให้การลวนลาม คุกคามทางเพศ กลุ่มตัวอย่างระบุว่า มาจากการดื่มสุรา 14% ค่านิยมที่ผิดไม่ให้เกียรติ ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น 9% เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย 6% การยุยงส่งเสริมของเพื่อน 6% และการพึ่งพายาเสพติด 5%

อังคณา อินทสา ผู้ประสานงานฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล แสดงความคิดเห็นว่า จากผลสำรวจข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มวัยรุ่นเองก็ต้องการให้แก้ใขปัญหาการลวนลาม คุกคามทางเพศ โดยมีส่วนร่วมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก เปลี่ยนค่านิยมที่ผิดๆ ในเทศกาลสงกรานต์นี้  ทั้ง สาดไม่แต๊ะอั๋ง ไม่แต่งตัวโป๊ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่ลวนลาม ไม่ฉวยโอกาส ไม่สาดแรง ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน รณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์โดยรักษาธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

อังคณา บอกอีกว่า วัยรุ่นผู้หญิงควรเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นกลุ่ม ไม่ควรไปเล่นคนเดียว เพราะเสี่งต่อการเกิดอันตรายได้  ส่วนผู้ชายไม่ควรใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฉวยโอกาสถูกเนื้อตัวผู้หญิง ไม่กระทำการให้เกิดความเสียหาย และทำลายวัฒนธรรมไทย ควรเคารพ และให้เกียรติผู้หญิงด้วย สำหรับการแต่งกายของผู้หญิง ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล เราไม่สามารถห้ามได้ เพราะผู้หญิงก็มองว่าเป็นเรื่องแฟชั่น แต่ควรถูกกาลเทศะด้วย

ศุภชัย ใจยอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ตัวแทนหลุ่มเยาวชนวีเซ็นเต้ หนึ่งในผู้ร่วมรณรงค์หยุดการคุกคามทางเพศของวัยรุ่นช่วงสงกรานต์ บอกว่า เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้ชายหยุดการลวนลาม ล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น มีเพื่อนๆ และกลุ่มคนที่สนใจเข้าร่วมรณรงค์ด้วย ซึ่งทางกลุ่มจะไปร่วมรณรงค์กันตามพื้นที่เล่นน้ำอย่าง ถนนข้าวสาร และถนนสีลม

“อยากฝากถึงวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงควรเล่นน้ำกันอย่างสุภาพ ไม่รุนแรงจนเกินไป และควรเล่นน้ำอย่างมีสติ ส่วนผู้ชายเองก็ควรให้เกียรติผู้หญิงไม่ลวนลาม หรือฉวยโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ควรกับผู้หญิง ส่วนผู้หญิงก็ควรแต่งตัวให้เหมาะสม ไม่โป๊ หรือล่อแหลมจนเกินไปด้วย” ศุภชัยฝากทิ้งท้าย

 

 

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content  www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code