สงกรานต์ที่ผ่านมา คนไทยบริโภคเหล้าเบียร์น้อยลง

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

สงกรานต์ที่ผ่านมา คนไทยบริโภคเหล้าเบียร์น้อยลง  thaihealth


แฟ้มภาพ


เก็บภาษีเหล้าเบียร์ต่ำกว่าเป้า สรรพสามิตชี้สงกรานต์บริโภคน้อยลง


สรรพสามิตเผยยอด 7 เดือนแรก เก็บภาษีแอลกอฮอล์ต่ำเป้ากว่า 6,000 ล้าน หลังผู้ผลิตปรับตัวลดผลกระทบขึ้นภาษี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 2560- เม.ย 2561) ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการเก็บภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงมาก เนื่องจากระยะหลังคนไทยดื่มเบียร์และสุราน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ปกติจะบริโภคเยอะและจัดเก็บรายได้สูง แต่หลังจากภาครัฐมีมาตรการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ควบคู่ไปกับการจัดโซนนิ่งห้ามดื่มสุราและเบียร์ตามสถานที่เล่นน้ำ และสถานีขนส่งต่างๆ ทำให้ยอดขายและการเก็บภาษีน้อยลง


นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตเบียร์ได้ปรับสูตรการผลิตใหม่ โดยลดปริมาณแอลกอฮออล์ เช่น จากเดิม 5% ลดลงเหลือ 3% รวมถึงปรับขนาดเบียร์กระป๋องจาก 350 ซีซี เพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นจากการถูกเก็บภาษี เพิ่มเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  อย่างไรก็ดีการเก็บภาษีที่ลดลงก็เป็นผลดีในเชิงสังคมและสุขภาพของคนไทย


ในเดือนเมษายน 2561 ภาษีเบียร์เก็บได้ 8,998 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมาย 173 ล้านบาท ภาษีสุราเก็บได้ 5,412 ล้านบาท  ต่ำหว่าเป้าหมาย 433 ล้านบาท ขณะที่การเก็บภาษีเบียร์ 7 เดือน เก็บได้ 4.21 หมื่นล้านบาท ต่ำหว่าเป้าหมาย 4,341 ล้านบาท ภาษีสุรา 7 เดือน เก็บได้ 3.44 หมื่นล้านบาท น้อยกว่าประมาณการ 2,000 ล้านบาท ส่วนภาพรวมภาษีสรรพสามิตทำได้ 3.22 แสนล้านบาท ต่ำหว่าเป้าหมาย 2,289 ล้านบาท ส่วนภาษีที่จัดเก็บรายได้ดีมีภาษียาสูบและรถยนต์ที่สูงกว่าเป้าหมายมาก


สำหรับการเก็บภาษีน้ำมันที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 7,000 ล้านบาท สาเหตุมาจากโรงกลั่นน้ำมันปิดซ่อมบำรุงนอกแผน แต่ในเดือน เม.ย. คาดจะเก็บภาษีน้ำมันได้สูงขึ้น เนื่องจากโรงกลั่นกลับมาผลิตน้ำมันได้ปกติแล้ว  นอกจากนี้ได้จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี  โดยให้มีการตั้งด่านตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันที่ผิดกฎหมาย  คาดว่าจะช่วยให้การเก็บรายได้ภาษีสพพสามิตน้ำมันเพิ่มขึ้น จากปกติเลี่ยเดือนละ 1.8-1.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มเป็น 2 หมื่นล้านบาท


 

Shares:
QR Code :
QR Code