สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวไร้แอลกอฮอล์

 

ควันหลงสงกรานต์อีสาน ที่ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น รณรงค์คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ได้ผลดี เสนอปีหน้าเน้นวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นอีก ด้วยการยกมือไหว้สวัสดีกันก่อนซิดน้ำ และเพิ่ม “ถนนข้าวเหนียว” ให้อยู่ในคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นด้วย

นายนิรุจน์  อุทธา  ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภาคอีสานตอนบน ได้เปิดเผยการประเมินการจัดงานถนนข้าวเหนียว ปี 2556 ว่า การจัดงานถนนข้าวเหนียว ต้นแบบสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าวแห่งแรกของประเทศไทย  ประสบผลสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง  ด้วยการสร้างนวัตกรรมรณรงค์สงกรานต์แบบสนุก ประหยัด ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ที่เรียกว่า สงกรานต์แนว “ซิดแทนสาด ช่วยชาติประหยัดพลังงาน”  หลังจากที่เคยประสบผลสำเร็จบันทึกสถิติโลกด้วยคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก จำนวน 50,208 คน เมื่อปี 2554 จนกระทั่งเกิดปรากฎการณ์มาตรการทางสังคมที่ถือเป็น “กติกามหาชนถนนข้าวเหนียว” จำนวน 3 ข้อที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันคือ 1.ไม่ดื่ม  2.ไม่เมา 3.ไม่ทะเลาะวิวาท ในปีต่อมา และปี 2556 เป็นปีที่ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของถนนข้าวเหนียวให้ก้าวไปสู่การเป็นวัฒนธรรมสงกรานต์ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน  และได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในปี 2556 สามารถทำลายสถิติคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ลดการดื่มและทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนลง และสร้างรายได้แก่จังหวัดขอนแก่นได้อย่างงดงาม

“ผลประเมินการดำเนินงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ปี 2556 ของศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ด้วยการวิธีสุ่มสำรวจเด็กเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปีที่มาเล่นสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จำนวน 300 คน เป็นหญิงและชายจำนวนเท่ากัน พบว่า มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียง 6.3 % ลดลงจาก 7.6 % เมื่อปีที่ผ่านมา แสดงว่า การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวสามารถลดนักดื่มหน้าใหม่ลงอย่างได้ผล และจากการสำรวจประชาชนที่มาเที่ยวงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปี 2556 ส่วนใหญ่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาเที่ยวงาน  คิดเป็น 73.3 % ดื่มก่อนเข้างาน 26.7 % แสดงว่า ถนนข้าวเหนียวได้กลายเป็นพื้นที่ดีๆการเล่นสงกรานต์ของคนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจน เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัว ที่พาสมาชิกมาเที่ยวสงกรานต์กันมากขึ้น”  นายนิรุจน์  อุทธา  กล่าว

ถนนข้าวเหนียวปี 2556 สามารถทำลายสถิติคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ได้เป็นผลสำเร็จ  ด้วยสถิติ  51,840 คน เฉลี่ยความหนาแน่น เท่ากับ 5.4 คนต่อตารางเมตร มากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีจำนวนเท่ากับ 51,814 คน  แสดงถึงแนวโน้มความนิยมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์มากขึ้นทุกปี  ไม่มีการทะเลาะวิวาท  นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานรู้สึกสนุกสนาน 90 %  รู้สึกปลอดภัย 81.7 %  สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1.คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ 84.2 %  2.การรณรงค์ซิดแทนสาดช่วยชาติประหยัดพลังงาน 65.7 %  3.พลังมวลชนที่ร่วมกันสนุกแต่ไม่มั่ว  60.4 %  4.วงดนตรีที่เร้าใจ  59.1 % และ 5.รำวงย้อนยุค 52.7 % 

ผอ.สคล.ภาคอีสานตอนบน กล่าวอีกว่า สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาถนนข้าวเหนียวสู่ทศวรรษที่ 2 คือ 1.ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้สอดแทรกไปกับการรณรงค์สงกรานต์และคลื่นมนุษย์ฯ ด้วยการยกมือไหว้สวัสดีกันก่อนซิดน้ำ ก่อนและหลังเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ และ 2.ควรเพิ่มถนนข้าวเหนียวให้เป็นคำขวัญของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวมีความยั่งยืนโดยเปลี่ยนคำขวัญจังหวัดขอนแก่นว่า “เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวบึงแก่นนครสีเขียว ถนนข้าวเหนียวยิ่งใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

“ทั้งหมดนี้ คือ ความสำเร็จที่คนขอนแก่นภูมิใจ รักษาความดีความงาม รักษาต้นแบบงานสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าวแห่งแรกของประเทศไทยเอาไว้อย่างสมศักดิ์ศรีและประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม ที่สมควรรักษาความดีงามเหล่านี้เอาไว้อย่างยั่งยืนสืบไป” นายนิรุจน์ กล่าวในตอนท้าย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code