สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย ปี 2562

featured

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย ปี 2562” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และผู้ประสบเหตุจากคนดื่มแล้วขับ เพื่อสร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชวนดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว ลดความสูญเสียอันมาจากอุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2WRrfOY

Shares:
QR Code :
QR Code