สคอ.-สสส.ผนึก ศปถ.เปิด“ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย” รับสงกรานต์

 


สคอ.-สสส. ผนึก ศปถ. เปิด“ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย” รับช่วง 7 วันเทศกาลสงกรานต์ อัพเดตข้อมูลอุบัติเหตุจากทั่วประเทศรายวัน จับตากลุ่มเสี่ยงอายุต่ำกว่า 20 ปี เมาแล้วขับ ห้ามร้านค้าขายเหล้า เบียร์ให้ พร้อมเปิดสายด่วน ปภ.1769/เว็บไซต์ Roadsafetythailand.com รับแจ้งเบาะแสทำผิดกฎหมายเหล้า 


สงกรานต์


วันที่ 4 เมษายน ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สคอ. ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และภาคีเครือข่าย ได้เปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย (ศสป.)” โดยจะรวบรวมข้อมูล เหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนจากทั่วประเทศ รวมทั้งข้อมูลสถิติ นโยบาย ข้อสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วง 7 วันเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะประเมินและสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทั่วประเทศเป็นรายวัน และบริการส่งข้อมูลให้สื่อมวลชนเพื่อกระจายข้อมูลสถานการณ์การจราจรทางถนนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ทราบข้อมูลรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ จะให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มสุรา เบียร์ โดยเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการงดจำหน่ายสุราให้กับบุคคลต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เสียชีวิตมากสุดในช่วงเทศกาล


“ช่วงสงกรานต์ ปี54 พบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรามีถึง ร้อยละ 38.76 และเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 28.08 เพื่อแก้ปัญหาการเมาแล้วขับ สคอ. ร่วมกับศปถ. จะระดมอาสาสมัครจากทุกสถาบัน ลงพื้นที่กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบเห็นการกระทำผิด ให้แจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน ปภ.1769 และเว็บไซต์ Roadsafetythailand.com รับเรื่องร้องเรียน “ร้านค้าที่จำหน่ายสุราให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี” โดยเบาะแสที่ร้องเรียนเข้ามา จะเร่งประสานข้อมูลให้ตำรวจ เพื่อสนับสนุนโยบายของตำรวจที่ให้สอบสวนกลับทุกรายที่ดื่มแล้วขับอายุต่ำกว่า 20 ปี และเอาผิดกับร้านค้าที่ฝ่าฝืนจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายพรหมมินทร์ กล่าว


นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า หากร้านค้าทั่วประเทศ “งดจำหน่ายสุราให้กับคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี” ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้ว ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากเกือบครึ่ง เชื่อว่าคนไทย “ใจบุญ” อยู่แล้ว จะเป็นการช่วยเสริมนโยบายของรัฐให้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากขึ้น ทั้งนี้ สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2546 การให้ข้อมูลร้านค้าที่ละเมิดกฎหมายกับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการช่วยให้ระบบเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ส่วนสื่อมวลชนถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยรับรู้และไม่นิ่งเฉยปล่อยให้อนาคตของชาติตกอยู่ในวังวนของ “น้ำเมา” อีกต่อไปที่มา:สำนักข่าว สสส.


 

Shares:
QR Code :
QR Code