สคอ. ร่วมปลุกหัวใจแห่งสติ สร้างเกราะป้องกันภัยเหล้า-บุหรี่

 

หมอสมานเดินหน้ารณรงค์สร้างเกราะป้องกันภัยสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อภัยสุขภาพต่างๆ ในงานตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี 25 ปี เสถียรธรรมสถาน  

สคอ. ร่วมปลุกหัวใจแห่งสติ สร้างเกราะป้องกันภัยเหล้า-บุหรี่

น.พ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข หรือ สคอ. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านศาสนา และได้ทำงานรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) จึงได้ถือโอกาสนี้จัดเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ร่วมทั้งมีการเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ออกประกาศห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือผู้โดยสารบนรถประจำทาง โดยประกาศฉบับนี้ออกคำสั่งห้าม รวมไปถึงผู้โดยสารบนรถด้วย สาเหตุเพราะที่ผ่านมาได้มีการพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผู้เมาสุราที่นั่งท้ายรถกระบะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ในระดับขั้นบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต
 
โดยคำว่า “ทาง” ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก หมายถึง ถนนทางเท้าไหล่ทาง และลานที่ใช้ในการสัญจร ส่วน “รถ” หมายถึง รถทุกประเภททั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถโดยสารสาธารณะและรถทัวร์นำเที่ยว แต่ยกเว้นรถไฟและรถราง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หากฝ่าฝืนอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในขณะนี้ยังมีร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีก 2 ฉบับ คือ 1) ร่างประกาศห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 90 วันนับจากวันประกาศ และร่างประกาศห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้
 
นอกจากนี้ยังได้มีจัดกิจกรรมเดินหน้าปลุกหัวใจแห่งสติ สร้างเกราะป้องกันภัยสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ โดยได้มาร่วมจัดงานตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี 25 ปี เสถียรธรรมสถาน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะในโซนที่ 3 ได้จัดให้มีบูธปลุกหัวใจแห่งสติ งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย ซึ่งจะมีการให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อภัยสุขภาพต่างๆ
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ