สคล.รณรงค์กฐินปลอดเหล้า

เผยลดค่าใช้จ่าย 3 หมื่น/งาน

 

          กระทรวงสาธารณสุข วานนี้ (20 ต.ค.) นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว ” งานบุญออกพรรษา กฐิน ผ้าป่า ปลอดเหล้า” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายในงานมีการแสดงละครจำลองสถานการณ์ “กฐินที่เกือบจะเปื้อนเหล้า” และการรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์งดเหล้าในเทศกาลงานบุญ โดยมีประชาชน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 100 คน     

 

สคล.รณรงค์กฐินปลอดเหล้า 

 

           นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า สสส.และเครือข่ายได้รณรงค์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่นเดียวกับปีนี้ หลังเทศกาลออกพรรษาจะมีการจัดทอดกฐิน ผ้าป่า ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความสิ้นเปลืองในการจัดงานแต่ละครั้งแล้ว ยังช่วยลดปัญหาที่จะตามมา เช่น ปัญหาหนี้สิน สุขภาพทรุดโทรม ปัญหาครอบครัว การก่ออาชญากรรม อุบัติเหตุและการเสียชีวิต

 

          ทั้งนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ปี 2552 จำนวน 28 โรงพยาบาล พบว่า ช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นเดือนที่ประชาชนงดเหล้า ทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บขั้นรุนแรง และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ลดลงจากเดือนอื่นๆ โดยช่วงเข้าพรรษามีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 284 ราย บาดเจ็บ 5,566 ราย ในขณะที่เดือนอื่นๆ จะมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยมากถึงเดือนละ 371 ราย และบาดเจ็บอีก 6,128 ราย     

 

          “ตอนนี้พื้นที่กฐินปลอดเหล้า พบว่า มีเพิ่มขึ้นและครอบคลุมในหลายจังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ลำปางน่าน แพร่ เชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า เมื่อจัดงานกฐินหรือผ้าป่าปลอดเหล้า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเหล้าลง 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือประมาณ 1-3 หมื่นบาทต่องาน ซึ่งแต่ละจังหวัดได้ขยายผลไปสู่งานผ้าป่าปลอดเหล้า รวมทั้ง งานบุญออกพรรษา งานแข่งเรืองานไหลเรือไฟ งานชักพระ งานแห่ปราสาทผึ้ง” นายธีระ กล่าว    

 

          ผู้จัดการฯ สคล. กล่าวด้วยว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ออกพรรษา และเทศกาลงานบุญปลอดเหล้า ทางเครือข่ายฯ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข ต้องการสร้างกระแสสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้จะไม่สามารถให้ทุกคนเลิกดื่มได้ทั้งหมด แต่ทำให้การดื่มในสังคมไทยลดลง หากงานบุญกฐินมีเหล้า คนที่มาทำบุญแทนที่จะได้บุญกลับได้บาป ซึ่งการรณรงค์ครั้งนี้คงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งเจ้าภาพกฐิน เจ้าอาวาส คนร่วมบุญกฐิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเห็นความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการผลักดันมาตรการห้ามดื่มในรถหรือท้ายกระบะ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

 

 

update : 21-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code