สกลนคร ปลอดพิษสุนัขบ้า8ปี

ที่มา : มติชน


สกลนคร ปลอดพิษสุนัขบ้า8ปี  thaihealth


แฟ้มภาพ


'สกลนคร'ปลอดพิษสุนัขบ้า8ปี แต่ยังเฝ้าระวัง-ป้องกันต่อเนื่อง


น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน อันก่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความร่วมมือเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยง กลุ่มรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี


"การนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าปีละ 1-2 ครั้ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับจังหวัดสกลนคร ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามานาน 7-8 ปีแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เนื่องจากหากติดเชื้อแล้วไม่มีทางรักษา มีแต่เสียชีวิตอย่างเดียว"

Shares:
QR Code :
QR Code