ศ.นพ.ประกิต รับรางวัล “นักขับเคลื่อนสาธารณะด้านสุขภาพมืออาชีพ”

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ศ.นพ.ประกิต รับรางวัล “นักขับเคลื่อนสาธารณะด้านสุขภาพมืออาชีพ” thaihealth


แฟ้มภาพ


ศ.นพ.ประกิต รับรางวัล “นักขับเคลื่อนสาธารณะด้านสุขภาพมืออาชีพ” รางวัล Professional Health Advocacy Award  จากวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคทรวงอกอเมริกัน


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ในที่ประชุม Chest Congress ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รับรางวัล “นักขับเคลื่อนสาธารณะด้านสุขภาพมืออาชีพ” รางวัล Professional Health Advocacy Award  จากวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคทรวงอกอเมริกัน


ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า “ในลำดับแรก ผมขอขอบคุณ นพ.เคลตัน  โคลล์  ประธานวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคทรวงอกอเมริกัน นพ.เดวิด  สชูลแมน  ประธานการจัดประชุม Chest Congress และนพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"


"ผมเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัลในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  แต่รางวัลที่ได้รับวันนี้พิเศษกว่ารางวัลอื่น ๆ เนื่องจากมาจากเพื่อนและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมทำโดยตรง  ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน" ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า เมื่อผมสาบานตนเป็นสมาชิกของวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคทรวงอกอเมริกันที่กรุงโตเกียวเมื่อปี ค.ศ.1979 จำได้ว่าส่วนหนึ่งของคำปฏิญาณตนมีว่า “ในฐานะสมาชิกของวิทยาลัย  ผมจะสนับสนุนการควบคุมยาสูบ และช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่”


ศ.นพ.ประกิต รับรางวัล “นักขับเคลื่อนสาธารณะด้านสุขภาพมืออาชีพ” thaihealth


เมื่อ ค.ศ.1986  ที่ผมเป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางโรคปอด  ผมได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากเพื่อนร่วมคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  ผมลังเลและพูดว่า “ผมทำงานควบคุมยาสูบไม่เป็น”  แต่ท่านคณบดี ศ.นพ.อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ พูดว่า “ประกิตทำได้ ทำแล้วจะเรียนรู้เอง”


เมื่อเกือบ 50 ปีก่อนที่ผมฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางโรคปอดที่นิวยอร์ก ผมรู้สึกเศร้าใจกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอด  และถุงลมปอดพอง  ทุกครั้งที่ผมถูกตามไปดูผู้ป่วยโรคถุงลมปอดพองที่หายใจเข้ากับเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ตอนตีสอง  ผมบอกตัวเองว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย  เป็นการทุกข์ทรมานที่ป้องกันได้  ความรู้สึกนี้คงฝังรากลึกในจิตใต้สำนึกของผม  เมื่อผมเข้ามาทำงานควบคุมยาสูบ  ผมก็ผูกพันกับงานนี้มาจนถึงทุกวันนี้  ผมรู้สึกจำเป็นที่จะต้องปกป้องผู้ป่วยโดยไม่ให้เขาได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่   ที่เป็นผลพวงมาจากการกระทำของธุรกิจบุหรี่  เหนือสิ่งอื่นใด  ผมโชคดีและซาบซึ้งในความเสียสละ และสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขจากครอบครัวที่ให้ผมทำงานนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา


นพ.เคลตัน โคลล์ และนพ.นิธิพัฒน์  บอกผมว่า  วัตถุประสงค์ที่ขอให้ผมแสดงปาฐกถาต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 11 เมษายนนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการมีส่วนร่วมสนับสนุนงานควบคุมยาสูบ  ผมจะพยายามที่สุด ในการสรุปงานที่ทำเกือบ 40 ปี เพื่อนำเสนอในเวลา 45 นาที


อีกครั้งหนึ่ง  ผมขอขอบคุณวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคทรวงอกอเมริกัน และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย  ที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้แก่ผม

Shares:
QR Code :
QR Code