ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เปิดรับสมัคร ครอบครัวหัวใจสีเขียว “สานสุขครอบครัวหัวใจรักษ์โลก”

ได้เวลาคนรักษ์โลก…
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เปิดรับสมัคร ครอบครัวหัวใจสีเขียว เข้าร่วมกิจกรรม “สานสุขครอบครัวหัวใจรักษ์โลก” จำนวน 2 รอบ รอบละ 20 ครอบครัว ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี กรุงเทพมหานคร
  • วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
  • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
พบกิจกรรมสร้างสรรค์แบบ one day camp ที่จะช่วยเติมแรงบันดาลใจให้ทุกคนในครอบครัวได้กระตุกฉุกคิดและรักษ์โลกใบนี้ยิ่งขึ้น ผ่านการลงมือทำจริง นำไปใช้ได้จริง มีประโยชน์จริง แล้วจะรู้ว่า การรักษ์โลกนั้น ทำได้ง่ายจริงๆ
เงื่อนไข :
  1. จำกัดครอบครัวละไม่เกิน 3 ท่าน โดยบุตรหลานต้องมีอายุระหว่าง 7-12 ปี
  2. สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ในวันดังกล่าว
  3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaihealthcenter.org
    และส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]
  4. การตัดสินคัดเลือกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 มิถุนายน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaihealthcenter.org
หรือ โทร. 02-270-1350 ต่อ 107 (ฝ่ายประสานงาน)
ด่วน ! ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(เฉพาะครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น)
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code