ศูนย์อนามัยเพิ่มเตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พักฟื้นต่อ

ที่มา : ไทยรัฐ


ศูนย์อนามัยเพิ่มเตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พักฟื้นต่อ thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์อนามัยเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักมาพักฟื้นต่อ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยให้ศูนย์อนามัยที่มีสถานพยาบาลให้บริการปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักมาพักฟื้นต่อ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่จำเป็นต้องสำรองเตียงไว้ ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก


ขณะนี้เริ่มนำร่องที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง ปัจจุบันมีคนไข้ที่มาพักฟื้น 25 คน นอกจากนี้ยังมีศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือ กรุงเทพฯ เตรียมสถานที่เป็นหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้เพิ่มมากขึ้น


นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รองรับคนไข้ในเขตอำเภอเมืองที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีอาการผิดปกติเล็กน้อยหรือไม่มีอาการผิดปกติ เริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. มีผู้ป่วย 28 คน โดยมีการออกกฎเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น การวัดสัญญาณชีพ การรักษาความสะอาด และระเบียบการฝากของ เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี และในระหว่างการรักษาตัวได้จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ อาทิ การออกกำลังกาย


นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากหน่วยงานและประชาชนในเขตพื้นที่ที่ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ น้ำและอาหารแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์.

Shares:
QR Code :
QR Code