ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ thaigiving.org

ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ thaigiving.org

 

จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค และในอีกหลายจังหวัด ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับพี่น้องชาวไทย ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนต้องไร้ที่อยู่อาศัย อพยพออกมาจากบ้าน ปักหลักตามท้องถนน และที่ต่างๆที่น้ำท่วมไม่ถึง ทั้งยังขาดแคลนน้ำ อาหาร และเสื้อผ้าในการดำรงชีวิต เกิดการสูญเสียสิ่งของ สัตว์เลี้ยง อาชีพ กำลังใจ และชีวิต

 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงร่วมเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างท่านผู้มีน้ำใจสู่พี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อน ผ่านศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์ไทยกิ๊ฟวิ่ง (www.thaigiving.org) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาค จึงได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน องค์กร หน่วยงาน และห้างร้านต่างๆ ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งทางศูนย์ฯ จะนำเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดไปรวมกับ “ศูนย์เปิดรับบริจาคน้ำท่วม” ของ ช่อง 9 อสมท. ซึ่งได้ตั้งศูนย์รับบริจาค โดยเปิดรับบริจาคทุกวัน    

 

ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ thaigiving.org

 

โดยครั้งแรกนี้ได้มีผู้ร่วมบริจาคมากมาย ทั้งเงินและสิ่งของ ได้แก่ บริษัท วี ซี การ์เมนท์ จำกัด, นายพูลศักดิ์  คล่องบัญชี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณิการ์, บริษัทลี เต็ก ย้ง จำกัด, คุณชูวิทย์  คงแก่นลาศ, สำนักงานกฎหมายสหการ, ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งผู้บริจาคที่ไม่ได้เอ่ยนาม

 

มูลนิธิฯ ได้มอบของบริจาคส่วนแรกนี้ รวมกับ “ศูนย์เปิดรับบริจาคน้ำท่วม” ของ ช่อง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ตึก อสมท. จำนวน 150,000 บาท พร้อมของอุปโภคบริโภค และขอเชิญชวนท่านผู้มีน้ำใจสามารถ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ตลอด ผ่านทาง www.thaigiving.org  หรือเลขที่บัญชี 052-2-77392-1 ชื่อ “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขารางน้ำ ประเภท ออมทรัพย์ ระบุในสลิปโอนเงินว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้บริจาคให้ชัดเจน แล้ว fax ใบสลิปนั้นมาที่เบอร์ 0-2642-7032 เพื่อออกใบเสร็จ หรือบริจาคสิ่งของช่วยเหลือได้ที่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1004 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2642-7031 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

 

 

update : 04-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code