"ศูนย์รักล้อ" ต้นแบบเชิงลึกครอบคลุมทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ขับเคลื่อน


แฟ้มภาพ


          เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ขับเคลื่อน "ศูนย์รักล้อ" ต้นแบบเชิงลึกครอบคลุมวิทยาลัยเทคนิคและเครือข่ายทั่วประเทศ


          ที่ห้องประชุมเณรแก้ว  โรงพยาบาลศุภมิตร  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย หรือ  HAPPY  BIKE  NETWORKS THAILAND (HBNT) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้  ภาคตะวันออก และภาคกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักปั่นทั่วประเทศและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ด้วยการเปิดศูนย์รักล้อเพื่อให้บริการผู้ใช้จักรยาน ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


          ทั้งนี้ มีการจัดตั้งศูนย์รักล้อ แล้ว 2 แห่ง คือ ศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ส่วนเทคนิคจันทบุรี อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีมติ ปฏิบัติการเชิงรุก การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มจำนวนนักปั่นและการจัดตั้งศูนย์รักล้อ ด้วยประสานสถาบันอาชีวะ ที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์รักล้อโดยตรง ซึ่งคาดว่า จะมีศูนย์รักล้อเพิ่มขึ้น 3-5 แห่งทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ