ศูนย์พึ่งได้ฯ แจ้งเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงกว่าสองหมื่นราย

โดยเฉพาะทางเพศและถูกทำร้ายร่างกาย

ศูนย์พึ่งได้ฯ แจ้งเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงกว่าสองหมื่นราย 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงฯ ได้รับแจ้งการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในปีนี้ กว่า 25,700 ราย พร้อมเตรียมขยายศูนย์ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวในการแถลงข่าวผลการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในปี 2553 ว่า ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงจำนวน 25,744 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก ร้อยละ 51  สตรีร้อยละ 48  ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง อายุระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งถูกกระทำความรุนแรงทางเพศและถูกทำร้ายร่างกาย โดยผู้กระทำคือแฟนและเพื่อน มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสื่อลามกและความใกล้ชิด ขณะที่กลุ่มสตรี อยู่ในช่วงอายุ 25-45 ปี ถูกกระทำความรุนแรงจากคู่สมรสมากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการหึงหวง นอกใจและทะเลาะวิวาท

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงอย่างเข้มงวดเป็นกรณีพิเศษ ในกลุ่มเด็กที่มีไอคิวต่ำ กลุ่มคนพิการ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดสุรา และผู้ที่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีได้ง่าย พร้อมขยายศูนย์พึ่งได้ที่มีในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงให้ได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update:18-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code