ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ thaihealth


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ออกปฏิบัติงาน เน้นเข้มงวดเมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และปล่อยขบวนรณรงค์ออกปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นศูนย์บัญชาการอำนวยการและประสานงาน เพื่อความปลอดภัยจากจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 พร้อมสร้างการรับรู้และจิตสำนึกตระหนักในการเดินทางอย่างปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการผนึกกำลังจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด กองบิน 5 ตำรวจทางหลวง ฉก.จงอางศึก ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน สาธารณสุขจังหวัด แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด คปภ.จังหวัด สสส. และประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิเพื่อการสาธารณกุศล ภาคเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปฏิบัติการอำนวยความปลอดภัยตลอดเวลา 24 ขั่วโมง เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้รับการบริการและการดูแลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในทุกเส้นทางตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกคน


ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้เน้นย้ำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เข้มงวดเมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การใช้รถใช้ถนน ตามแนวทาง "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

Shares:
QR Code :
QR Code