ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง Call Taker

ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ รับสมัครตำแหน่ง call taker
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง call taker
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • การศึกษา (ปวส.ขึ้นไป) หรือ จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา
 • บุคคลิก มีเมตตาน้ำเสียงไพเราะน่าฟัง ใจเย็น มีจิตบริการ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารใช้ ms office และ โปรแกรมประยุกต์ได้
 • ความสามารถในการพิมพ์ ภาษาไทยประมาน 30 คำ/นาที ภาษาอังกฤษประมาน 25 คำ/นาที
 • มีความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงื่อนไขการทำงาน : สามารถทำงานเป็นกะได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ (ชาย)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) 1 ใบ
 • สำเนาใบผ่านงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)
วิธีการรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตามที่อยู่ด้านล่าง สอบถามเส้นทาง และรอการติดต่อกลับเพื่อเรียกสัมภาษณ์ โทร.02-2454149-50
 • ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected]
 • หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 356/10 ซอยศรีอยุธยา 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 10400
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2556
ที่มา : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
Shares:
QR Code :
QR Code