ศูนย์นมแม่ฯ แนะการให้นมแม่แก่ลูกคนอื่น

ศูนย์นมแม่ฯ แนะการให้นมแม่แก่ลูกคนอื่น thaihealth


ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับลูกมากที่สุด จึงมีแนวโน้มที่ทุกคนจะหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น แต่มีบางครั้งที่แม่ไม่สามารถจะเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองได้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จึงได้นำน้ำนมของแม่คนอื่นมาให้ลูกกิน  ซึ่งในประเทศไทย ได้เกิดวัฒนธรรมนี้มานมนานแล้ว ที่เราเรียกกันว่า "แม่นม"  แต่มาในปัจจุบัน มีโรคติดเชื้อแปลกๆ ได้อุบัติขึ้นมามายมาก เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี  และเชื้อไวรัส อื่นๆ ซึ่งสามารถติดผ่านทางน้ำนมแม่ถึงลูกได้  จึงได้มีการเพิ่มความระมัดระวัง การให้นมแม่แก่ลูกคนอื่นมากขึ้น


มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ได้ให้คำแนะนำต่อว่า การบริจาคหรือการให้นมแม่แก่ลูกคนอื่นนั้น ยังสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ ความสมัครใจและการยินยอมของทั้งสองฝ่าย แต่สำคัญมากๆ เราจะต้องคุ้มครองสิทธิเด็กให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย โดยแม่ที่ให้นมแก่ลูกผู้อื่น จะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ไม่มีโรคติดเชื้อต่างๆ อาทิ ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และซี และไซโตเมกกาโลไวรัส (CMV) รวมทั้งแม่ที่เสพสารเสพติดทุกชนิด เช่น สูบบุหรี่ และดื่มสุรา แต่โชคดี ในปัจจุบันประเทศไทย มีระบบบริการสุขภาพ ที่จะป้องกันไม่ให้แม่และลูกติดเชื้อดังกล่าว  ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์  เช่น การตรวจหาเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิส ตลอดจนการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในทารกตั้งแต่แรกเกิด ส่วนไวรัสตับอักเสบซีนั้น  มีอัตราการเกิดในประเทศไทยน้อยมาก ส่วนไวรัส ซีเอ็มวี ถ้าแม่มีเชื้อนี้อยู่ในตัวจะส่งผ่านทางน้ำนมถึงลูกได้ แต่ไม่ต้องตระหนกมาก เพราะในทารกที่คลอดครบกำหนด จะได้รับภูมิคุ้มกันเชื้อนี้ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา


ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงพอสรุปได้ว่า การให้นมแม่แก่ลูกคนอื่นนั้นมีความเสี่ยงแม้จะไม่สูง แต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทารกให้สูงสุด จึงควรมีระบบการจัดการในการบริจาคและการให้นมแม่แก่ลูกคนอื่นเป็นอย่างดี ซึ่งมีหลากหลายทางออก การจัดตั้งธนาคารนมแม่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลก กำลังทำกันอยู่ ซึ่งจะต้องมีศูนย์นมแม่ฯ แนะการให้นมแม่แก่ลูกคนอื่น thaihealthกระบวนการคัดกรองเป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ร่วมกับ กรมอนามัย  และ สสส. ได้ดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านยุทธศาสตร์ที่สำคัญๆ หลายด้าน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้สถานประกอบการได้มีมุมนมแม่และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ


องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมทั้งรายละเอียดเชิงวิชาการ การให้นมแม่แก่ลูกคนอื่น จะได้รับการเปิดเผย ในการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนและติดต่อรายได้ที่ โทรศัพท์ 0-27142509-1  หรือดูได้รายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  www.thaibfconference.com  


 


 


ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code