ศึกษาดูงาน ความปลอดภันทางถนน จังหวัดภูเก็ต

featured

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศผู็สื่อข่าวเพื่อการศึกษาดูงาน 3 พื้นที่ต้นแบบ การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ จังหวัดภูเก็ต

Shares:
QR Code :
QR Code