ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเสริมสุขภาวะ

       “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเสริมสุขภาวะ” จัดขึ้นที่ จ.สุพรรณบุรี มีการถ่ายทอดเพลงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเยาวชน


/data/content/25301/cms/e_cfgjktvw4567.jpg


       โครงการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเสริมสุขภาวะ จัดขึ้นที่วัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในกิจกรรมนี้มีการเรียนการสอนร้องเพลงฉ่อย, เพลงเรือ, ตีกลองยาว, ร้องเพลงลูกทุ่ง, รำวงย้อนยุค ซึ่งทุกๆกิจกรรมเป็นศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมที่ได้เด็ก และเยาวชนมาเรียนรู้ ศึกษา ฟื้นฟูและพัมนา โดยโครงการจะถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่มีความสนใจ ใส่ใจกับศิลปะพื้นบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านนั้นๆ มาฝึกสอนให้กับเยาวชน ถือว่าเป็นเรื่องตื่นตัวมากสำหรับที่นี่ ถือเป็นการเริ่มต้นและปลูกฝังในจิตใต้สำนึกที่ดีสู่เยาวชนนั่นเอง


 


 


       ที่มา: ศิลป์สร้างสุข ฉบับที่14 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฏาคม 2557

Shares:
QR Code :
QR Code