ศิริราช เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วย-ศึกษาโรคในชุมชน

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


ศิริราช เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วย-ศึกษาโรคในชุมชน thaihealth


แฟ้มภาพ


ศิริราช เปิดตัวศูนย์แพทย์กาญจนาฯ รพ.น้องใหม่ในสังกัด รับดูแลผู้ป่วยเขต 5 พร้อมเป็นศูนย์การศึกษาโรคในชุมชน คาดเปิดเต็มรูปแบบในปี 65


ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช ว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิริราชมีผู้เข้ามารับบริการจำนวนมาก ส่วนใหญเป็นโรคยาก ซับซ้อน บางโรคไม่สามารถหาเตียงให้ได้ ขณะที่การเรียนการสอนมีปัญหาว่านักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้โรคขาด แต่ขาดการเรียนรู้ในโรคที่มักพบในชุมชน ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยศูนย์การแพทยฯ จะช่วยรองรับผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ และเป็นที่การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และการศึกษาวิจัยโรคพื้นฐานในชุมชน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเอ็นซีดี ขณะที่ศูนย์การแพทย์ก็จะได้รับการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น ถือเป็นต้นหล้าใหม่ของศิริราช


ศ.นพ.ประสิทธิกล่าวว่า ก่อนหน้านีทางศิริราชก็ได้ส่งทีมผู้บริหารเข้าไปปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการให้บริการรักษาประชาชนตั้งช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งจากนี้ก็จะเข้ามาพัฒนาเต็มตัวมากขึ้น โดยจะพัฒนาทั้งบุคลากรทางการของศูนย์ แลส่งอาจาจารย์แพทย์จากศิริราชเข้าไปรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ด้วย นอกจากนี้อยู่ระหว่างพัฒนาการขยายบริการโดยการสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกส่วนขยายระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนเตียงจากปัจจุบันที่มี 60 เตียง ก็เพิ่มเป็น 200 เตียง ห้องผ่าตัดจาก 8 ห้อง เป็น 16 ห้อง และเพิ่มห้องไอซียูเป็น 20 ห้อง คาดว่าภายในปี 2565 จะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ภายในปี 2562 อย่างเร็วที่เดือนพ.ค. หรืออย่างช้าคือเดือนธ.ค. จะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนได้ รวมขยายระยะเวลาในการเปิดเบริการจาก 08.00-20.00 น. 7 วันทำการ เป็นให้บริการ 24 ชั่วโมง


 “ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่รพ.ศิริราช โดยเฉพาะผู้ป่วยนอกวันละ 8,000-10,000 คน ต่อวัน บางส่วนมาแค่ตรวจสุขภาพ และรับยาซึ่งจริงๆ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ศิริราชก็ได้ ตรงนี้จะมีการเอาระบบไอทีเข้ามาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างศูนย์แพทย์กาญจนาฯ และศิริราช ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์แพทย์กาญจนาฯ สามารถเข้าไปรับบริการที่ศูนย์ฯ แทน จะช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในศิริราชได้ นอกจากนี้จเชื่อมโยงระบบส่งต่อกับอีก 5 รพ.คือ รพ.นครปฐม รพ.สามพราน รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.เมตตาประชารักษ์ และรพ.พุทธมณฑล เป็นโมเดลใหม่ในการทำงานร่วมกันระหว่างรพ.ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว


รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า ตั้งแต่ศิริราชเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ พบว่ามีคนไข้มารับบริการเพิ่ม 30 เปอร์เซ็นต์ อัตราการครองเตียง 90 เปอร์เซ็นต์บางหน่วยมีอัตราการครองเตียงสูงถึง 120 เปอร์เซ็นต์ หากยังเป็นนี้แล้วไม่ทำอะไรต่อจะเกิดความคับคั่ง จึงมีการขยายศูนย์ฯ 

Shares:
QR Code :
QR Code