ศรีสะเกษประกาศชัย จัดงานบุญปลอดเหล้ามากที่สุดในประเทศ

ศรีสะเกษประกาศชัย จัดงานบุญปลอดเหล้ามากที่สุดในประเทศ

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี โครงการ “งานบุญประเพณีปลอดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ” ที่ประกาศเป็นที่แรกในประเทศไทย ว่า เป็นจังหวัดที่มีการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้ามากที่สุดในประเทศ

ศรีสะเกษประกาศชัย จัดงานบุญปลอดเหล้ามากที่สุดในประเทศ ศรีสะเกษประกาศชัย จัดงานบุญปลอดเหล้ามากที่สุดในประเทศ 

โครงการนี้มีอำเภอที่เข้าร่วมโครงการทั้งจังหวัด คือ 22 อำเภอ และมีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,138 หมู่บ้าน  จากทั้งหมด 2,686 หมู่บ้าน และมี 14 อำเภอที่มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการ 100% โดยท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานประกาศชัยชนะ ที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแรงร่วมใจผลักดัน ให้ประสบความสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง ซึ่งทำการประกาศเจตนารมณ์ไว้ เมื่อ 1 ธ.ค.53 และประกาศชัยชนะในวันที่ 25 พ.ย. 54 ที่ผ่านมา

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code