ศรีสะเกษติดยิ้ม

       ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการศรีสะเกษติดยิ้ม ชวนเด็กๆ ใชชุมชนมาเรียนรู้ศิลปะจากธรรมชาติ อย่างสร้างสรรค์ เมื่อกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา


/data/content/25953/cms/e_dgipqtuyz169.png


       งานนี้มี พี่โรส หรือ นางสาวประสพสุข โบราณมูล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นผู้นำกิจกรรมการเรียนรู้ พากลุ่มเยาวชนคิดฮอตโซงเลง บ้ายปรางค์กู่  บ้านภูฝ้าย  และบ้านบึงบูรพ์ ทำศิลปะ


      หลังจบกิจกรรมมีเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ ทั้งการผสมสี การนำเศษวัสดุมาทำศิลปะที่สวยงามและต่อยอดในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพแล้วทำให้มีจิตนาการอยากไปอยู่ในภาพนั้น ศิลปะสามารถสื่อเรื่องวิถีชีวิต


/data/content/25953/cms/e_acdgklopquv2.png


     นอกจากจะเรียนรู้เรื่องศิลปะแล้วยังได้เรียนรู้ด้านสังคมและตัวเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทั้งการ ออกแบบภาพและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม  สร้างให้เกิดความสามัคคีและศิลปะยังทำให้ตัวของเยาวชนมีสมาธิมากยิ่งขึ้น 


      อีกกิจกรรมดีๆของ ศรีสะเกษติดยิ้ม ที่เปิดโอกาสให้คนในบ้านโซงเลง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เป็นภาพที่เห็นการทำกิจกรรมของเด็กๆเล็กกับผู้ใหญ่สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน ได้


 


 


       ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ