ศรีธัญญาเปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยธรรมะ

ที่มา: เว็บไซต์ The Nation


ศรีธัญญาเปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยธรรมะ thaihealth


แฟ้มภาพ


รพ.ศรีธัญญา เปิดศูนย์จิตธรรม เพื่อรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ด้วยการรักษาทางการแพทย์ ควบคู่กับหลักธรรมบำบัด


โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเข้ารับการรักษา วันละ กว่า1,000 ราย ซึ่งวันนี้ศาสตรจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) พร้อมด้วย น.อ. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้เปิดอาคาร 76 ปี ศรีธัญญา


นอกจากนี้ยังเปิดศูนย์จิตธรรม ซึ่งเปิดให้ผู้ป่วยจิตเวช และ ประชาชนทั่วไป ใช้ธรรมะในการบำบัดอาการป่วยทางจิตใจ และอารมณ์ ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ โดยพบว่าแต่ละปีมีผู้ป่วยจิตเภท เข้ารับบริการกว่า 115,567 ราย


สำหรับอาคาร 76 ปี ศรีธัญญา เป็นอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดรวม 5 ชั้น ชั้นที่ 1 จัดตั้งเป็นศูนย์บำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าและศูนย์ช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นที่2ถึง4 เป็นหอผู้ป่วยสามัญชาย ชั้นที่5 เป็นห้องพักผู้ป่วยในพิเศษจำนวน 12 ห้อง


ส่วนศูนย์จิตธรรม ก่อสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรม และพิพิธภัณฑ์ประวัติโรงพยาบาลศรีธัญญา ใช้หลักการ เจริญสติ สติบำบัด ธรรมะบำบัดในการฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิตเวช พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ส.ค.นี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ