ศปถ.จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่หน่วยงานต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ศปถ.จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่หน่วยงานต้นแบบความปลอดภัยทางถนน thaihealth


ทีมอนุกรรมการ ศปถ.จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตาม 10 หน่วยงานต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์”


เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ (ศปถ.จ.สุรินทร์) โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ทีมอนุกรรมการ ศปถ.จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย ผู้แทน ปภ.จังหวัด ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุรินทร์ ผู้แทนแขวงทางหลวงสุรินทร์  ผู้แทน สวท.สุรินทร์ ผู้แทนคุมประพฤติจังหวัด และสื่ออาสาสุรินทร์ ออกติดตามเสริมพลังองค์กรต้นแบบ ตามโครงการ “สานพลังมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์” ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ บริษัท ยงล้งรับเบอร์ บริษัท ไอคิวโมเดิร์นเทรด  เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กร ในงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. และ สอจร.


จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนโครงการหน่วยงานต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์” ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในองค์กรกลุ่มเป้าหมาย 10 แห่ง ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย โรงพยาบาลท่าตูม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้งสุรินทร์ โรงน้ำแข็งวรรณเทพ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ บริษัท ขนส่งเคอรี่ จำกัด บริษัทไ อคิวโมเดอร์เทรด จำกัด โรงเรียนสุรินทร์ภักดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร และบ้านโคกจราบ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


ทั้งนี้ ทีมอนุกรรมการ ศปถ.จ.สุรินทร์ กำหนดลงพื้นที่ 10 หน่วยงาน ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างมาตรฐานองค์กร นำไปสู่การปฏิบัติที่ประสบผลความสำเร็จ เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียของชาวสุรินทร์ โดยเน้นหนักมาตรฐานความเสี่ยงหลัก 4 ประเด็น คือ การสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรถยนต์ การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด และการไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

Shares:
QR Code :
QR Code