ศธ.จับกับ สสส. จัดโครงการรับน้องปลอดเหล้า 54

ศธ.จับกับ สสส. จัดโครงการรับน้องปลอดเหล้า 54

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการรับน้องปลอดเหล้าประจำปี 2554 มุ่งเน้นความรักสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรับน้องปลอดเหล้าประจำปี 2554 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดขึ้นว่า จากผลสำรวจเอแบคโพลล์ พบว่า สถิติการรับน้องปลอดเหล้าดีขึ้น ในปีนี้จึงสั่งการให้สถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมทั้งจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสถานศึกษา และสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ เชื่อว่า การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การเปลี่ยนค่านิยมใหม่ ที่เป็นค่านิยมสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชน โดยใช้กระบวนการศึกษานำไปสู่การเรียนรู้ มากว่าการใช้ความรุนแรง

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชย์ ด้านทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้ให้ความสำคัญ และผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “โครงการรับน้องปลอดเหล้า” ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “พี่น้องสนิทกันได้ไม่เห็นต้องดื่ม” เพื่อปลูกฝังความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

Shares:
QR Code :
QR Code