วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผสานชุมชนผลักดันท้องถิ่น

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผสานชุมชนผลักดันท้องถิ่น thaihealth


กลุ่มวุฒิอาสาธนาคารสมอง สุรินทร์ ระดมสมองทุกภาคส่วน พร้อมเปิดกว้างรับฟังความคิดทุกฝ่าย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อขับเคลื่อนถิ่นกำเนิดทั้งด้านการศึกษาวัฒนธรรม การเกษตรและการท่องเที่ยว สู่สังคมที่ดีมีอนาคต คาดว่าจะเป็นรูปธรรมแน่นอน


นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานกลุ่มวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 20 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว มีวุฒิภาวะทางด้านความคิดและการกระทำและมีชื่อเสียงในสาขาด้านการเกษตร การศึกษาและการท่องเที่ยว ประชุมร่วมกันที่ร้านกาแฟ (ตรงกันข้ามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์) เพื่อสร้างสรรค์สังคมในถิ่นกำเนิด ให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีอนาคตที่ดี หลายๆ เรื่อง อาทิเช่น การนำภาษาถิ่น(เขมร กุย ลาว)กลับมาใช้ในชุมชน และโรงเรียน ,การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามลำน้ำและการท่องเที่ยวตัวปราสาท ของจังหวัดสุรินทร์, การห้ามเครื่องดื่มมึนเมา(เหล้าสุรา) ตามงานบุญงานกุศลต่างๆ และสถานที่ที่เคยปฎิบัติไปกลับมาใช้อย่างเข้มข้นกว่าเดิม โดยมี ดร.สุพจน์ ประเสริฐศรี , ดร.Someth UK นักธุรกิจจากจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ,MR.John Adame จากประเทศออสเตเรีย และกลุ่มสมาชิกวุฒิอาสา ธนาคารสมองจากกลุ่มสาขาต่างๆ เข้าร่วม


ดร.สุพจน์ ประเสริฐศรี อดีตเคยทำงานกับองค์การยูนิเชพ ชาวสุรินทร์ กล่าวถึงข้อคิดในการลดความยากจนของพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ ว่า จังหวัดของเรามีรายได้เฉลี่ยความยากจนอยู่ในอันดับท้ายๆ ของประเทศ ทำอย่างไรจะขึ้นมาอยู่ในระดับกลางๆ ได้ สรุปต้องมีวิธีแก้คือต้องแปลงการเกษตรต้องให้มีคุณภาพสูง ทั้งที่กินเองต้องสะอาด เช่นเกษตรอินทรีย์ เกษตรมูลค่าสูงที่เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก สุรินทร์ อาจจะเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้อินทรีย์แห่งเดียวในประเทศเพื่อส่งออกทั่วโลก เรื่องภาษาและวัฒนธรรม ทำสุรินทร์ให้เป็นพหุภาษา(มีหลายภาษา) และส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการท่องเที่ยวปราสาทและลำน้ำต่างๆ(ลำชี และแม่น้ำมูล) อีกด้วย


ทางด้านนายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานกลุ่มวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ กล่าวภายหลังปิดประชุม ว่า ในครั้งนี้ได้เราเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการศึกษา ได้มาให้ความคิดเห็น ซึ่งการประชุมได้ข้อคิดมากมายนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองในถิ่นเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อสนองต่อแผนพัฒนาประเทศชาติ ฉบับที่ 12 โดยได้ประกาศใช้ในปีนี้เป็นปีแรก2560 ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกัน จากนี้ไปต้องช่วยกันเพื่อถิ่นกำเนิดเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code