‘วิ่งเชียงของ’ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทย – ลาว

เรื่องโดย ปรภัต จูตระกูล Team content www.thaihealth.or.th


‘วิ่งเชียงของ’ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทย – ลาว thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงเวลาราว ๆ 6 ปี นับจากปี 2555 เป็นต้นมา ประชาชนไทยมีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคน สู่ 12 ล้านคน ซึ่งทำให้วงการวิ่งคึกคักเป็นอย่างมาก และยังชักชวนประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง “งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship” นับเป็นอีกงานที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชาวไทย และเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – ลาว อีกด้วย


‘วิ่งเชียงของ’ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทย – ลาว thaihealth


“ในปี 2560 คนไทยมีกิจกรรมทางกายร้อยละ 72.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6” ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงข้อมูลถึงจำนวนของคนไทยที่มีกิจกรรมทางกาย ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยการวิ่ง โดยในแต่ละปี สสส. ได้สนับสนุนงานวิ่งกว่า 200 โครงการ นอกจากงานวิ่งที่มีจำนวนมากแล้ว อยากเห็นงานวิ่งที่ได้มาตรฐานทั้งด้านความปลอดภัย ระบบการดูแลนักวิ่งที่ดี และสร้างความประทับใจให้กับงานวิ่ง ซึ่งงานวิ่งที่เชียงของเป็นงานที่มีจุดขายทั้งด้านธรรมชาติอันสวยงาม การมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงถือเป็นอีกหนึ่งงานต้นแบบที่ทุกคนจะมีความสุขและได้สุขภาพที่ดีกลับไป  


ทางด้าน นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ผู้จัดโครงการ งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship กล่าวถึงจุดเด่นของงานวิ่งในครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทย วิ่งข้ามไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของกลางสะพานข้ามแม่น้ำโขง สูดอากาศอันบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติ และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการวิ่งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแบบนี้


‘วิ่งเชียงของ’ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทย – ลาว thaihealth


“งานนี้จัดขึ้นโดยไม่หวังกำไร เพราะกำไรของเราคือความสุขของทุกคนที่ได้มาวิ่ง” พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย และประธานที่ปรึกษาโครงการ งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ได้นำประสบการณ์จากผู้ที่เคยจัดงานวิ่งมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานประทับใจ นำไปบอกต่อและกลับมาอีกครั้งในปีถัดไป นอกจากนี้ปี 2561 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของทาง สปป.ลาว จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อโชว์ศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้วยการทำความสะอาดถนนและตกแต่งประดับด้วยธงสองข้างทางเพื่อต้อนรับนักวิ่งจากไทยอีกด้วย  


“งานวิ่ง ณ เชียงของ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว ถือเป็นงานวิ่งที่มีมนต์ขลังและมีเสน่ห์” อาจารย์สถาวร จันทร์ผ่องศรี หรือครูดิน อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย กล่าวถึงงานวิ่งครั้งนี้ว่า ทุกงานวิ่งจะมีจุดสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความประทับใจ ซึ่งงานในครั้งนี้มีพระอาจารย์เอกชัยเป็นผู้จัด จึงทำให้เป็นงานวิ่งที่มีมนต์ขลัง และเอกลักษณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งของไทย นอกจากนี้ยังเป็นงานวิ่งครั้งแรกที่เชื่อมโยงกับฝั่งลาว จึงอยากให้นักวิ่งมาร่วมสัมผัสความประทับใจครั้งแรกร่วมกัน


‘วิ่งเชียงของ’ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทย – ลาว thaihealth


“งานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship” จัดโดย สสส.และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ อ.เชียงของ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นำรายได้สมทบทุนสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมพบกับศิลปินมากมาย อาทิ รวิวรรณ จินดา, มัม ลาโคนิค, เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์, สุชาติ ชวางกูร, ชมพู ฟรุตตี้, วจี กัลย์จาฤก, โก้ คุณากร, ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช และอรพิมพ์ รักษาผล


สอบถามรายละเอียดและได้ที่ 065-005-1694 หรือ www.chiangkhongrun.com และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Chiang Khong Run for Friendship

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ