วิ่งอย่างไร…ให้เหมาะกับตัวเรา

ที่มา : ลดพุง ลดโรค

แฟ้มภาพ

                    “การวิ่ง” เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติมและยังเป็นกีฬาที่คนส่วนมากเลือกที่จะเป็นกีฬาเริ่มต้นสำหรับการออกกำลังกาย สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย เพียงแค่เราปรับให้เหมาะสมกับตัวเรา เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

หลักการวิ่งออกกำลังกายง่าย ๆ

1. วิ่งท่าที่ถูกต้อง

2. ไม่ควรวิ่งลงปลายเท้า

3. องค์ประกอบของช่วงก้าว เช่น ระยะความยาว การยกหัวเข่า ยิ่งวิ่งเร็ว ช่วงก้าวเท้าจะยาวขึ้น

4. วิ่งให้ยาวจนกล้ามเนื้อปวดเมื่อย และวิ่งซ้ำ ๆ เพื่อการวิ่งได้ระยะที่ไกลขึ้น

5. วิ่งเร็วอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

6. เวลาวิ่งให้หายใจโดยใช้กระบังลม

7. พื้นถนนหรือลู่วิ่งต้องราบเรียบ

Shares:
QR Code :
QR Code