‘วิ่งสมาธิ’ มีดีมากกว่า ร่างกายที่แข็งแรง

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลจาก : หนังสือ ปาฎิหารย์แห่งการวิ่ง วันวิสาขบูชา 2553 วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


‘วิ่งสมาธิ’ มีดีมากกว่า ร่างกายที่แข็งแรง thaihealth


ว่ากันว่า สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” ต้องดีทั้ง กาย – ใจ เพราะว่าผู้ที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้น คนเราจึงต้องรู้จักบำรุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ


 สำหรับในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกน้อมรำลึกถึง เนื่องด้วยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง "ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน" จนถือกำเนิดเป็น "วันวิสาขบูชา" มานานกว่า 2,500 ปี 


และเนื่องในวันวิสาขบูชา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายชมรมเดิน-วิ่ง จัดงาน “เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 17” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนำการปฏิบัติ “สมาธิ” มาประยุกต์ใช้กับการวิ่งในการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง


หลายคนคงกำลังสงสัยอยู่ว่า “วิ่งสมาธิ” ที่ว่านี้มีดีอย่างไร และการวิ่งสมาธิต้องเริ่มต้นยังไง เรื่องนี้ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โสมประยูร ผู้คิดค้นการวิ่งสมาธิ ให้ข้อมูลว่า ได้ค้นพบเรื่องการวิ่งสมาธิโดยบังเอิญ ระหว่างที่ตนกำลังวิ่ง ภรรยาก็ฝึกสมาธิด้วยการเดินจงกรมที่บิรเวณบ้านเหมือนกัน หลังจากนั้นก็ศึกษาเรื่องทำสมาธิจากภรรยา และทดสอบลองภาวนา พุท-โธ ไปด้วยขณะวิ่ง พอวิ่งๆ ไปก็รู้สึกเพลินจนเริ่มรู้สึกว่ามีเหงื่อซึมที่แขน จึงหันไปมองดูนาฬิกา ปรากฏว่าวิ่งเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้ว แต่ตัวเองกลับรู้สึกไม่เบื่อเหมือนอย่างเคย


ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าประโยชน์ของการ วิ่งสมาธิมีทั้งหมด 7 ประการ ได้แก่ 1.  สุขภาพร่างกาย แข็งแรงขึ้น 2. ติดวิ่งสมาธิ มีสมาธิระหว่างวิ่งมากขึ้น 3. ร่างกายกระฉับกระเฉง แคล่วคล่องว่องไว 4. ลดความเสี่ยงจากโรค และอุบัติเหตุ 5. อารมณ์สดชื่น แจ่มใส ไม่แก่เกินวัย 6. ลดความวิตกกังวล คลายเครียด และ 7. แก้ไขปัญหาได้ รวดเร็วขึ้น


‘วิ่งสมาธิ’ มีดีมากกว่า ร่างกายที่แข็งแรง thaihealth


เริ่มต้นวิ่งสมาธิต้องทำอย่างไร


ดร.สุชาติ บอกว่า ก่อนวิ่งควรอบอุ่นร่างกาย และจิตใจด้วยการเดินเร็วหรือบริหารกาย 2- 3 นาที พร้อมทั้งการปรับอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใส ตัดความกังวลต่าง ๆ หลังจากภาวนาตอนอบอุ่นร่างกายและจิตใจแล้ว พอเริ่มวิ่งก็ให้ภาวนา พุท ลึกยาวตามลมหายใจเข้า และหายใจออกตามปกติภาวนาว่า โธ


ทั้งนี้ การควบคุมการหายใจภาวนา ไปพร้อมกับการวิ่ง อาจจะรู้สึกว่าทำได้ยาก เพราะจังหวะที่เท้าเก้าอาจจะไม่ตรงกับจังหวะของการหายใจ สิ่งที่ควรทำคือ การวิ่งไปตามปกติโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของจังหวะการวิ่ง เมื่อทำไปสักพักทุกอย่างจะลงจังหวะ และลงตัวไปเอง เนื่องจากคนเรามีความแตกต่างกันทั้งเพศ วัย สภาพร่างกาย การวิ่งสมาธิ จึงเป็นการวิ่งที่ควรปรับลักษณะการวิ่งให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับตนเอง


พอจะเริ่มหยุดวิ่งให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยการเปลี่ยนจากการวิ่งเหยาะมาเป็นเดินเร็ว และทำจิตใจให้สบายแทน เมื่อทำเป็นประจำจะรู้สึกได้ว่า การวิ่งสมาธิ เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ เพราะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างร่างกายกับจิตใจ เรียกว่านอกจากจะมีจิตใจที่ดีแล้ว ยังมีสุขภาพกายที่ดีด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า "จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว" นั่นเอง


หากใครที่กำลังสนใจการวิ่งสมาธิขึ้นมาบ้างแล้ว อย่ารอช้า เตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อม แล้วออกไปวิ่งสมาธิเพื่อสุขภาพร่างกาย และจิตที่ดี ไม่ว่าที่ไหนก็วิ่งสมาธิได้ สิ่งสำคัญคือการทำอย่างสม่ำเสมอแล้วผลที่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวเรา

Shares:
QR Code :
QR Code