วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run

วิ่งกับลูก

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2567 ที่กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายพ่อแม่เลี้ยงบวก จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” ส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวกกับพ่อแม่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ผ่านกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 5 ฐาน ตลอดระยะทางเดิน/วิ่ง 3.5 กิโลเมตร มีพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ครอบครัว รวมกว่า 700 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=354732

Shares:
QR Code :
QR Code