วิธีแก้ไขเสียงพูดผิดปกติ

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


วิธีแก้ไขเสียงพูดผิดปกติ thaihealth


แฟ้มภาพ


เสียงพูดผิดปกติ หมายถึง น้ำเสียงของเสียงพูดนั้นผิดไปจากปกติที่เคยเป็น ทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่คุ้นหู อาการเสียงพูดผิดปกติ เช่น เสียงแหบ เสียงแห้ง เสียงขึ้นจมูก เสียงอู้อี้ เสียงสูงไปหรือต่ำไป เสียงหลง เสียงราบเรียบ เสียงดังไปหรือเสียงค่อยไป เสียงห้าว เสียงหอบ เสียงสั่น หรือการที่พูดแล้วไม่มีเสียง เหล่านี้เป็นต้น


อาการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่รู้ตัว หรือบางรายกว่าจะรู้รู้ตัวว่าผิดปกติ ก็เพราะการพูดเริ่มเป็นอุปสรรคต่อการสนทนาแล้ว1. เสียงแหบ 


เกิดจากการมีความผิดปกติของสายเสียงหรือกล่องเสียง ทำให้การสั่นของสายเสียงไม่ดีพอ มีลมแทรกออกมามากขณะพูด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น การมีเนื้องอกมะเร็งที่สายเสียง มีตุ่มใสที่สายเสียง อัมพาตของสายเสียงเส้นใดเส้นหนึ่ง สายเสียงหรือกล่องเสียงอักเสบเรื้อรังหรือเฉียบพลัน สายเสียงโก่งตัว เป็นต้น สาเหตุของเสียงแหบเป็นได้ทั้งแบบอันตรายและแบบไม่อันตราย เพราะฉะนั้นผู้อ่านพบว่า อาการเสียงแหบของท่านเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด และมีอาการผิดปกติติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์ ท่านควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาต่อไป


เสียงแหบเนื่องจากการมีเนื้องอกมะเร็งที่กล่องเสียงหรือสายเสียง อาการเสียงแหบจะเป็นมากขึ้น ๆ ไม่ทุเลา ไม่มีประวัติการใช้เสียงมาก หรือรุนแรง พบบ่อยในผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าจัด หรืออาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวเป็นเนื้องอกมะเร็ง


เสียงแหบเนื่องจากการใช้เสียงมาก ใช้เสียงผิดวิธี พูดเค้นเสียง เกร็ง กระแทกเสียง อาการเสียงแหบ จากสาเหตุเหล่านี้ เราจะพบมากในผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้เสียง เช่น ครู แม่ค้า นักร้อง โฆษก พิธีกร เป็นต้น กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะใช้เสียงมากและดังอยู่บ่อย ๆ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดมีตุ่มใสที่สายเสียงทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะขัดขวางการสั่นของสายเสียง ทำให้เกิดเสียงแหบ ตุ่มใสนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด


การแก้ไข หากท่านไม่ทราบสาเหตุของการมีเสียงแหบที่แน่ชัด ท่านควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้ชัดเจน การรักษาผู้ป่วย เสียงแหบมีทั้งการกินยาหรือการผ่าตัด แล้วแต่แพทย์จะเห็นสมควร ในบางรายอาจจะต้องมีการฝึกแก้ไขการพูดใหม่อีกด้วย เพราะฉะนั้นท่านที่เสียงแหบก็อย่านิ่งนอนใจ หาโอกาสไปพบแพทย์ตรวจคอ กล่องเสียงเสียแต่เนิ่นๆ จะได้สบายใจ


2. เสียงขึ้นจมูก


เกิดจากการมีช่องเปิดของเพดานปาก ทำให้มีลมแทรกขึ้นไปที่โพรงจมูก ขณะออกเสียงพูดพบได้ในผู้ที่มีเพดานโหว่ อัมพาตของลิ้นไก่หรือผนังคอด้านใน หรือแม้กระทั่งการพูดเสียงขึ้นจมูกจนติดเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นผู้ที่มีเสียงขึ้นจมูก แพทย์จะทำการตรวจโพรงปาก โพรงจมูก ผนังคอ เพื่อค้นหาสาเหตุของความผิดปกติหากเสียงพูดขึ้นจมูกมาก ๆ จะทำให้การออกเสียงพูดเพี้ยนไม่ชัดเจน ฟังไม่รู้เรื่อง


การแก้ไข แพทย์จะทำการตรวจหาสาเหตุ ถ้าพบว่ามีความผิดปกติของอวัยวะ เช่น เพดานโหว่ แพทย์จะทำการผ่าตัด ปะ ซ่อมเพดานปากให้เป็นปกติ หลังจากการผ่าตัดแล้วอาการเสียงขึ้นจมูกอาจจะดีขึ้นบ้าง แต่จะไม่หายเป็นปกติ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการแนะนำการออกเสียง โดยนักการแก้ไขของการพูดอีก ซึ่งจะช่วยให้เสียงพูดของผู้ป่วยดีขึ้น จนทำให้ฟังได้ชัดเจน แต่ในรายที่แพทย์ตรวจแล้วไม่พบว่ามีความผิดปกติใดๆ ของอวัยวะในช่องปาก แพทย์จะส่งให้ไปพบนักแก้ไขการพูด เพื่อที่จะได้แก้ไขบำบัดต่อไป


3. เสียงอู้อี้


การพูดเป็นเสียงอู้อี้ สาเหตุจะอยู่ในโพรงจมูก อาจจะมีการอุดตันหรือขัดขวางในโพรงจมูก เช่น การมีเนื้องอกมะเร็งในโพรงจมูก เป็นหวัดเรื้อรัง สันจมูกคด โพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น


เสียงอู้อี้ บางท่านอาจจะแยกไม่ออกระหว่างเสียงขึ้นจมูกกับเสียงอู้อี้ เพราะฟังดูจะมีเสียงใกล้เคียงกัน เสียงอู้อี้สังเกตได้ง่ายเหมือนกับเวลาพูดแล้วเอามือบีบจมูกนั่นเอง


การแก้ไข เสียงอู้อี้นั่นมีสาเหตุที่แน่ชัด การไปพบแพทย์เป็นการดีที่สุด แพทย์จะทำการตรวจที่โพรงจมูก ค้นหาสาเหตุ และทำการรักษาต่อไป เสียงอู้อี้นักแก้ไขการพูดไม่ค่อยจะมีบทบาทในการแก้ไขให้กับผู้ป่วยมากนัก


4. พูดไม่มีเสียง


ผู้ป่วยที่พูดไม่มีเสียง มีสาเหตุได้ทั่วทางร่างกายและจิตใจ ทานด้านร่างกาย เช่น สายเสียงเป็นอัมพาตทั้ง 2 เส้นขณะเปิดกว้าง หรือการมีเนื้องอกมะเร็งที่กล่องเสียง ทางด้านจิตใจ ได้แก่ การเกิดเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง


ผู้ป่วยจะพูดโดยไม่มีเสียง หรือบางรายอย่างดีก็มีเสียงคล้ายเสียงกระซิบ ซึ่งมีแต่ลมออกมา ไม่มีการสั่นของสายเสียง


การแก้ไข แพทย์จะทำการตรวจการทำงานของสายเสียงเป็นเบื้องต้น หากพบว่ามีอัมพาตของสายเสียง บางรายแพทย์อาจจะทำการฉีดไขมันเข้าที่สายเสียง เพื่อให้เกิดการหย่อนตัวของสายเสียงเข้าหากันบางส่วน ก็จะทำให้ผู้ป่วยสามารถมีเสียงออกมาได้บ้างพอสมควร ในผู้ป่วยที่มีสาเหตุทางด้านจิตใจ นักแก้ไขการพูดและจิตแพทย์จะต้องทำงานร่วมกัน ในการที่จะทำให้สภาวะจิตใจของผู้ป่วยกลับสู่สภาพปกติ ซึ่งนักแก้ไขการพูดจะพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถออกเสียงแบบผ่อนคลาย จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถออกเสียงได้ตามปกติ สำหรับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้หลังจากการผ่าตัดเอากล่องเสียงทิ้ง เขาจะพูดโดยวิธีเดิมไม่ได้แล้ว นักแก้ไขการพูดอาจจะแนะนำให้เขาพูดโดยการใช้หลอดอาหาร หรืออาจจะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยพูดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม


ที่จริงแล้วอาการเสียงพูดผิดปกติ มีมากกว่าที่กล่าวมา แต่ยกมาเฉพาะที่เห็นว่าพบได้บ่อย นักแก้ไขการพูดจะเป็นผู้แนะนำการออกเสียงพูดให้กับผู้ป่วยเพื่อที่จะทำผู้ป่วยผู้นั้นสามารถพูดออกเสียงให้เป็นปกติ แต่การฝึกฝนจะบังเกิดผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความอดทน ความตั้งใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

Shares:
QR Code :
QR Code