วิธีสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีแก่ลูกน้อย

ที่มา : คู่มือ ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 5 ปี) โดย กรมอนามัย และสสส.


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


วิธีสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีแก่ลูกน้อย thaihealth


ช่วงที่ผู้ปกครองจะสามารถสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีให้แก่ลูกน้อย คือ ช่วงอายุ 0-12 ปี เพราะง่ายต่อการฝึกสอน


โดยวิธีสร้างสุขนิสัยในการนอนที่ดีให้แก่ลูกน้อย ดังนี้


1. กำหนดเวลาเข้าและเวลาตื่นให้เป็นเวลาที่สม่ำเสมอ


2. จัดห้องนอนให้ดูผ่อนคลาย และสงบ ไม่มีโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ในห้องนอน


3. ไม่ให้เด็กดื่มน้ำอัดลม ลูกอมกาแฟ ช็อกโกแลต และชา และขนมที่มีกาเฟอีน


4. ไม่ให้เด็กนอนช่วงกลางวันมากเกินไป และไม่ให้เด็กหลับในช่วงเย็น


5. จัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะ จะทำให้เด็กรู้สึกอยากเข้านอน เช่น เปิดไฟแสงสลัว เปิดเพลงคลอเบา ๆ ที่นอนนุ่ม ๆ มีที่กั้นป้องกันการตกเตียง


6. ผู้ปกครองควรทำกิจกรรมเบา ๆ ในขณะเข้านอนกับเด็ก เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง เพื่อความรู้สึกปลอดภัย จะช่วยส่งผลต่อการนอนหลับที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code