วิธีสร้างพลังและกำลังใจให้เด็กๆ

ที่มา : หนังสือ 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 – 5 ปี) เล่มที่ 3 : สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข”


วิธีสร้างพลังและกำลังใจให้เด็กๆ  thaihealth


แฟ้มภาพ


พลังความรักจากพ่อแม่ สำคัญที่สุดในช่วงชีวิต 3 ปีแรก พลังความรักของพ่อแม่จะสร้างพลังตัวตนให้กับเด็ก สร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้   ทำให้เด็กอารมณ์ดี มีความสุข มองโลกในแง่บวก  เรียนรู้ที่จะส่งต่อความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น  เป็นภูมิคุ้มกันชีวิต ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงรอบตัว


วิธีสร้างพลังและกำลังใจให้เด็กๆ


1.เล่นกับลูก หาเวลาทำกิจกรรมดีๆ ด้วยกัน


2.กอด หอม แสดงความรักเมื่อมีโอกาส


3.ชื่นชม ให้กำลังใจ เสริมแรงบวกอยู่เสมอ


4.คาดหวังและพัฒนาลูกอย่างเหมาะสมตามวัย


5.สร้างแรงบันดาลใจ  สนับสนุนในสิ่งที่ลูกถนัดและมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ