วิธีพูดสื่อสารในที่ทำงานให้เข้าใจ

ที่มา : SOOK Magazine No.74


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปัจจัยที่มักทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ thaihealth


การสื่อสารในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ ความผิดพลาดในการทำงานอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง ดังนั้นเราจึงต้องหาทางป้องกันด้วยการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


1. แสดงความคิดเห็นให้ชัดเจน


2. สรุปใจความสำคัญให้ตรงประเด็น


3. รายงานปัญหาแบบตรงไปตรงมาให้เร็วที่สุด


4. พูดปฏิเสธตามความจริง เสนอความช่วยเหลือแสดงความเห็นใจ


5. ฟังก่อนพูด ไม่พูดก้าวก่าย


6. อย่าพูดตรงเกินไปจนไม่รักษาน้ำใจ


7. ไม่พูดดูถูกและนินทาลับหลัง


นอกจากนี้หากต้องการให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ต้องสื่อสารอย่างมีแบบแผน เรียบเรียงข้อความอย่าให้สับสนวุ่นวาย ไม่เช่นนั้นแล้ว แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่อาจไม่เข้าใจ ว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องการจะพูดอะไรออกไปกันแน่

Shares:
QR Code :
QR Code