วิธีฝึกให้ลูกกินผลไม้

ที่มา : หนังสืออาหารว่าง กินดีมีประโยชน์


วิธีฝึกให้ลูกกินผลไม้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผลไม้ที่แนะนำสำกรับเด็กนั้น ควรเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานใยอาหาร วิตามินเอ วิตามินซี และน้ำตาลในปริมาณเหมาะสมเหมาะกับเด็ก


1.ฝึกให้กินตั้งแต่เล็ก โดยกินทีละน้อย  แต่กินสม่ำเสมอ  ร่วมกับการสร้างแรงเสริมทางบวก เช่น โอบกอดเด็กและชื่นชมเด็กทันทีทุกครั้งที่เด็กกินได้ และจะมีวิธีพูดให้เด็กแต่ละคนคล้อยตามแตกต่างกัน  เช่น กินแล้วหนูจะสวยนะ หรือ กินแล้วจะเป็นคนเก่ง


2.หากเด็กปฏิเสธ  ต้องพยายามยื่นให้หลายๆครั้ง โดยปกติแล้วต้องประมาณ 8-10 ครั้ง   เด็กจึงจะยอมรับ


3.พ่อแม่ช่วยกระตุ้นความอยากกินให้เด็กได้  เช่น การกินให้เด็กดูด้วยท่าทางที่แสดงความเอร็ดอร่อย หรือแสดงบทบาทเป็นการ์ตูนตัวโปรดที่ชอบกินผักผลไม้ จะช่วยชักจูงให้เด็กคล้อยตาม เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code