วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคอาหารเป็นพิษ มักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วใน   ระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากรับประทานอาหาร อาการของโรค จะเกิดขึ้น ภายใน 1 ชั่วโมง จนถึง  8  วัน หลังการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ เบื่ออาหาร และอุจจาระร่วง     


ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป มีดังนี้


 • ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง  
 • ห้ามรับประทานอาหารดิบ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ โดยเฉพาะ อาหารประเภทเนื้อสัตว์
 • ควรรับประทานอาหารเมื่อปรุงเสร็จทันที หรือสุกใหม่ ๆ
 • เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่จะนำมารับทาน ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนรับประทานอีก สำหรับอาหารทารกต้องนำมารับประทานทันทีหลังปรุงสุก และไม่ควรเก็บไว้ 
 • หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารด้วยกัน เพื่อไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปนเปื้อนกับอาหารดิบ เช่น การใช้มีด เขียง ต้องแยกระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก  เป็นต้น
 • เลือกอาหารที่มีขบวนการผลิตที่ปลอดภัย
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสอาหาร และรับประทานอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้ำ อย่าใช้มือสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วโดยตรง  
 • รักษาสิ่งแวดล้อมในครัวให้สะอาด โดยเฉพาะโต๊ะที่ใช้ปรุงอาหาร
 • น้ำดื่ม และ น้ำใช้ต้องสะอาด โดยเฉพาะน้ำสำหรับปรุงอาหารต้องสะอาด
 • ควรเพิ่มความระมัดระวังในเตรียมอาหารสำหรับทารกหรือเด็ก
 • กินอาหารร้อน สุก สะอาด ปราศจากสารพิษ


ล้างมือเป็นนิจ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ชีวิตปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code