วิธีป้องกันความเชื่อเรื่องเพศแบบผิดๆ

ที่มา : หนังสือเรื่องคุณกำลังมีความเชื่อผิดๆ เรื่องเพศและเซ็กส์


วิธีป้องกันความเชื่อเรื่องเพศแบบผิดๆ thaihealth


แฟ้มภาพ


เรื่องเพศและเซ็กส์หลายเรื่องที่ยังเป็นความเชื่อ ค่านิยมและความเข้าใจแบบผิดๆเพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาด้านทัศนคติและความสัมพันธ์ปัญหาหย่าร้าง ท้องวัยเรียน ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้อง


วิธีป้องกันความเชื่อเรื่องเพศแบบผิดๆ


  • เมื่อเด็กอยากคุยให้คุยเลย เพียงแต่เลือกความลึกในเนื้อหา ให้เหมาะกับช่วงวัย

  • เมื่อมีโอกาส  หากเจอข่าว  ละคร สถานการณ์  ทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ     พ่อแม่สามารถเปิดประเด็นคุยได้ทันที

  • เมื่อจำเป็นต้องคุย นั่นคือ เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น ช่วงที่ลูกมีประจำเดือน ฝันเปียก  หรือมีแฟน ควรคุยทันที

Shares:
QR Code :
QR Code