วิธีการฝึก คิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต

ที่มา : หนังสือ 10 เคล็ดลับ สร้างสุข  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


วิธีการฝึก คิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


การมองโลกในแง่ดี เป็นการฝึกฝนตัวเราให้รู้จักมองเห็นสิ่งดีๆ  ที่คอยเกื้อหนุนชีวิต  หันเหออกจากการคิดลบยามที่ประสบปัญหา เมื่อเราสามารถมีมุมมองใหม่ได้ก็จะช่วยให้มีกำลังใจและมีความสุขมากขึ้นอีกทั้งบางครั้งอาจช่วยให้เราสามารถมองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหาได้


วิธีการฝึก คิดทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต


1.ก่อนนอนทุกคืน ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “วันนี้มีสิ่งดีๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง”


2.ทุกครั้งที่พบปัญหา ให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ปัญหานี้มีแง่ดีอะไรบ้าง” เพื่อพยายามเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหาและเพื่อเป็นบทเรียนชีวิตให้เรา


3.การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งดี  แต่เราต้องรู้จักแก้ปัญหาที่ผิดพลาดไปแล้วด้วย มิเช่นนั้น การมองโลกในแง่ดีกว่าทุกครั้งในปัญหาเดิม อาจเป็นเพียงแค่การปลอบใจตัวเองไปเรื่อยๆ

Shares:
QR Code :
QR Code