วิธีการจัดบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ที่มา: หนังสือบ้านหลังนี้ สำหรับทุกคน


โดย: สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


วิธีการจัดบ้านเพื่อผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


นอกจากห้องนอนและห้องน้ำที่เป็นพื้นที่ใช้งานบ่อยของผู้สูงอายุแล้วพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ภายในบ้านหากเป็นไปได้ก็ไม่ควรมองข้าม


บันได,ราวจับบันได


เป็นสิ่งจําเป็นที่ควรมีเสริมหากบ้านของคุณมีผู้สูงอายุ ควรเลือกชนิดวัสดุเรียบไม่ลื่น ทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร หากเป็นไปได้ควรติดตั้งทั้งสองด้านและติดให้ยื่นออกมาจากผนัง 4-5 เซนติเมตร ระยะห่างจากราวจับทั้งสองด้าน ควรกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ไม่ควรเกิน 150 เซนติเมตร ถ้าบันไดกว้างมากกว่า 300 เซนติเมตร ควรติดตั้งราวจับไว้ตรงกลาง


ขอบบันได


ควรติดวัสดุกันลื่นและมีแถบสีที่แตกต่างจากขั้นอื่นๆ เพื่อบอกตําแหน่งของขั้นแรกและขั้นสุดท้ายตลอดจนสีของบันไดกับพื้นห้องไม่ควรเป็นสีเดียวกัน


แสงสว่าง


แสงสว่างบริเวณบันไดต้องเพียงพอ และควรใช้หลอดไฟแบบแสง Day Light ที่ให้ความสว่างแบบเวลากลางวัน


พื้นห้อง


ควรใช้กระเบื้องแกรนิตโต้ ไม้ลามิเนต หรือไม่จริงที่ช่วยป้องกันการลื่น ไม่บาดเท่า หรืออาจเคลือบพื้นด้วยน้ำยากันลื่นที่ช่วยทําให้ เกิดความฝืดขึ้นในพื้นที่ลื่นง่ายหรือมันเงา (แต่ต้องระวังการใช้กับพื้นเซรามิกหรือหินแกรนิตที่มีสีเข้มมาก เพราะอาจทําให้สีจางลง)


ประตู


ประตูบานเลื่อนจะเหมาะสําหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งเก้าอี้ล้อ เพราะช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิด และควรมีราวจับที่ยื่นออกมาสําหรับใช้เลื่อนเปิดปิดบานประตู และหากเป็นประตูกระจกใส ควรติดเครื่องหมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์กันการเดินชน


สวิตช์และปลั๊กไฟ


ปลั๊กควรอยู่ด้านหน้าที่เอื้อมถึงง่าย มีขนาดใหญ่ 5-7.5 เซนติเมตร และมีแสงตอนปิดสวิตช์  ระยะการติดตั้งควรสูงจากพื้นอย่างน้อย 45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการก้มและการเอื้อม

Shares:
QR Code :
QR Code