วิทยาเดินหน้าใช้บัตรประชาชน แทนบัตรทอง

พัฒนาระบบบริการ เพื่อสิทธิพื้นฐานของประชาชน

 

 วิทยาเดินหน้าใช้บัตรประชาชน แทนบัตรทอง

          นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปี 2551 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชิต พ.ศ. 2545 มาตรา 18(13)

 

          ซึ่งกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี และนำมาปรับปรุงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

          นายวิทยา กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นเป็นกลไกสำคัญเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และยังเป็นการพัฒนาระบบบริการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตนรู้สึกดีใจที่เห็นกระบวนการรับฟังความเห็นนี้ เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงเพื่อนำมาแก้ไข

 

          ตามรัฐธรรมนูญระบุว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นภารกิจของรัฐบาล แต่การบริการฟรีจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีด้วย

 

          ทั้งนี้ตนอยากให้มีการดูแลประชาชนทุกคนตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงเสียชีวิต เข้ารับบริการสุขภาพไม่ใช้บัตรทอง แต่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิรักษาได้แล้ว

 

          ถือเป็นเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหน โดยตนจะหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาได้ง่ายขึ้น

 

          การใช้บัตรประจำประชาชนเพียงใบเดียว ไม่รู้ว่าจะทำได้เมื่อใด แต่ที่อยากเห็น คือ ต่อไปใครมีบัตรประจำตัวประชน 13 หลัก หากไม่พอใจ รพ.ในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ จะไปใช้บริการ รพ.ที่อื่นได้ คือ เข้า รพ.ที่ไหนก็ได้ ทุกแห่งในประเทศไทย

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวเนชั่น

 

 

update 26-12-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code