วิดีทัศน์หมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


วิดีทัศน์หมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่  thaihealth


ประชุมชี้แจง แนวทางเกณฑ์การจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่


เมื่อไม่นานมานี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมชี้แจง แนวทางเกณฑ์การจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอหมู่บ้านเด่น ทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่  ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรีเทล จ.บุรีรัมย์  โดยมี นางสาวอุลัยลักษณ์  ศรีสุรัตน์ เป็นวิทยากร และนางสุพฤติยา  เริงจรัล  ผู้ประสานหลักอำเภอพุทไธสง  โดยมีหมู่บ้านเด่นเข้าร่วมประชุม จาก 2 อำเภอ ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  มีจำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน  จากหน่วยงาน รพ.สต.หนองพลวง  ต.ลำดวน  รพ.สต.ลำดวน   ต.ลำดวน   รพ.สต.กันทรารมย์ ต.กันทรารมย์  รพ.สต.หนองเต็ง  ต.หนองเต็ง  รพ.สต.บ้านจอม  ต.สองชั้น  รพ.สต.ศีรภูมิ ต.ศีรภูมิ จาก อ.กระสัง  และ ต.มะเฟือง จาก .พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ทุกหมู่บ้านต่างระดมความคิด และวางแผนการนำเสนอจุดเด่นในหมู่บ้านของตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ