วิชาสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ-ความสุข

ที่มา : แฟนเพจโครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพและแฟนเพจผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future


วิชาสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ-ความสุข thaihealth


“ครูสื่อสาร นักเรียนสร้างสรรค์ : Creative Communication Classroom”…วิชาเพื่อสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข


เมื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะสำคัญยิ่งในสังคมยุคใหม่ และกระบวนการสื่อสารยังเป็นกระบวนการเรียนรู้อันทรงพลังที่จะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะเหล่านี้จึงควรปลูกฝังและฝึกฝนในทุกห้องเรียน 


วิชานี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างห้องเรียนที่สร้างสรรค์ สนุก และเกิดผลในการเรียนรู้ได้จริง ได้ร่วมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และฝึกทักษะการสื่อสาร ด้วยการคิด ฟัง อ่าน เขียน วาดภาพ แสดง และ ถ่ายภาพ เพื่อนำทักษะเหล่านี้ไปใช้สร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข


วิชาสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ-ความสุข thaihealth


วิชา “ครูสื่อสาร นักเรียนสร้างสรรค์ : Creative Communication Classroom” เป็นหนึ่งใน 10 วิชา จากตลาดวิชาของก่อการครูปี 2 ที่ร่วมกับ คุณพฤหัส พหลกุลบุตร และคุณธีระพงศ์ สีทาโส จากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ที่จะนำทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มาสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่มีความสุขให้แก่ผู้เรียน ร่วมเรียนรู้ได้ในเสาร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 62


เปิดรับทั้งครูในโครงการก่อการครูและบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน สมัครเข้าร่วมได้ที่   https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfBCMiSOIfmuNj0lQ…/viewform สิ้นสุดการรับสมัคร: วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

Shares:
QR Code :
QR Code