วิจัยพบหญิงไทย 80% มีปัญหา “ปัสสาวะเล็ด”

ชี้เหตุกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง แนะขมิบช่วยแก้

 

วิจัยพบหญิงไทย 80% มีปัญหา “ปัสสาวะเล็ด”

          รศ.กรกฏ เห็นแสงวิไล หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “สร้างเสริมสุขภาพบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานในสตรีด้วยตนเอง” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ถึงปัญหากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนสมรรถภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่พบในสตรีทั่วโลก โดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือน

 

          สำหรับในประเทศไทยนั้นมีข้อมูลน่าสนใจ เช่น ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าสตรีวัยหมดประจำเดือนร้อยละ 75.3 มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ ขณะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็พบว่าสตรีวัยหมดประจำเดือนร้อยละ 89.3 มีปัญหาเดียวกัน และร้อยละ 43.3 มีภาวะมดลูกหย่อนด้วย

 

          รศ.กรกฏกล่าวว่า นอกจากนี้จากการสำรวจสตรีไทยในภาคเหนือตอนบน พบว่าผู้หญิงช่วงอายุ 20-24 ปี พบปัญหากลั้นปัสสาวะถึงร้อยละ 41 และวัยหมดประจำเดือนอีกร้อยละ 48

 

ปัญหาที่ตามมาคืออาการปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ มดลูกหย่อน และเพศสัมพันธ์บกพร่อง เนื่องจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่อ่อนแรงและหย่อนลงมา จะทำให้ช่องคลอดขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถหดตัวได้ขณะมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังผายลมบ่อยผิดปกติ

 

          “คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเรื่องการกลั้นปัสสาวะ ส่วนมากคิดว่าเป็นเรื่องของคนสูงอายุ หรือบางคนก็รู้สึกอาย กลัวสังคมรังเกียจ จึงไม่มารับการรักษา และพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เช่น ดื่มน้ำน้อยลง เข้าห้องน้ำบ่อยๆ ใส่ผ้าอนามัย หรือผ้าอ้อม หรือในรายที่มีอาการฉี่เล็ดมากๆ อาจถึงขั้นเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ยอมออกจากบ้าน เป็นวิธีการไม่ถูกต้อง เพราะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังอาจทำให้ปัญหานั้นมากขึ้นอีกด้วย”

 

          รศ.กรกฏกล่าวอีกว่า ในการวิจัยได้เสนอวิธีการให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพสตรีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน สตรีที่เริ่มมีอาการปัสสาวะเล็ด และสตรีมีครรภ์ โดยแนะนำการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างถูกต้องด้วยตนเอง โดยการขมิบอุ้งเชิงกรานแรงๆ ค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อยประมาณ 5 วินาที ทำซ้ำอีกจนครบ 5 ครั้ง แล้วขมิบ-ปล่อย แบบแรงเต็มที่อีก 5 ครั้ง

 

          “วันหนึ่งๆ ควรทำอย่างน้อย 4-5 ครั้ง ในช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น และก่อนนอน โดยต้องฝึกขมิบในขณะที่ทำกิจวัตรประจำวัน เช่น นั่ง ยืน เดิน จาม จนกลายเป็นนิสัย ก็จะส่งผลดีต่อสตรีในระยะยาว การฝึกขมิบอุ้งเชิงกรานอย่างถูกวิธี ต่อเนื่องถึง 12 สัปดาห์ ทำให้คนที่เคยมีปัญหาปัสสาวะเล็ดบ่อยๆ ลดความรุนแรงของอาการลง กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงและกระชับตัว ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมทดลองหลายคนเล่าว่า ได้รับคำชมจากสามีว่า หลังจากทดลองแก้ปัญหาโดยวิธีการขมิบแบบถูกวิธีดังกล่าวทำให้กิจกรรมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นอีกด้วย” หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 11-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code