วิกฤตโควิด วิกฤตสุขภาวะเด็ก

โควิด-19 กระทบสุขภาวะ(เด็ก)

สสส. “สานพลัง” เปลี่ยนค่านิยม

กระตุ้นสังคมใช้ “กิจกรรมทางกาย” แก้วิกฤตสุขภาพ

กับ ประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code