วาระชุมชนเข้มแข็ง “งานศพปลอดเหล้าและพนัน” ลดค่าใช้จ่าย…ผู้ตายได้บุญ

วันที่ 8 สิงหาคม 2555  ณ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ หนุนเสริมการจัดงานศพปลอดเหล้าและการพนันต้นแบบ ระดับอำเภอ

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดอุดรธานี ได้ออกประกาศและประชาสัมพันธ์ ว่า กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าและการพนันในงานศพ ตลอดจนงานบุญประเพณี ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 และได้ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมรณรงค์งดเหล้าและการพนันในงานศพและงานบุญประเพณี

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ กล่าวต่อว่า การจัดงานศพปลอดเหล้าและการพนันต้นแบบ ที่จัดขึ้นเป็นข้อตกลงระหว่างคณะสงฆ์แกนนำโดย เจ้าคณะอำเภอหนองหาน และรองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน ร่วมกับส่วนราชการมีมติเห็นชอบร่วมกันจัดงานรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและการพนัน ทั้งนี้อำเภอหนองหาน เป็นอำเภอต้นแบบที่มีการดำเนินงาน งานศพและงานบุญประเพณี ปลอดเหล้าและการพนันอย่างจริงจัง

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  โดย  ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์
Shares:
QR Code :
QR Code