วางแผนก่อนแก่…ดูแลชีวิตก่อนตาย

featured

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดงานเสวนา “วางแผน ก่อนแก่…ดูแลชีวิตก่อนตาย” หัวข้อการสัมมนาที่สะกิดให้ผู้ได้ฟังหันกลับมาทบทวนตัวเองว่าได้ทำทั้งสองอย่างนี้หรือยัง เพื่อรักษาความสุขของกายและใจให้คงอยู่ ณ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/G5qsBM

Shares:
QR Code :
QR Code