วางระบบดูแล “วัยชรา” ระยะยาว

สธ.ตั้งเป้าสำรวจผู้สูงอายุในปี 59 ให้ได้ 90% แยกชัดกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง พร้อมวางแผนการดูแล เร่งพัฒนาและเพิ่มบุคลากรผู้ดูแลระบบดูแลผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เล็งออกเกณฑ์ค่าตอบแทนให้ชัดเจน


วางระบบดูแล


แฟ้มภาพ


นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุและโฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เพื่อให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้รับการดูแล โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ซึ่งเริ่มแรกจะเริ่มต้นสำรวจ ค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยผู้สูงอายุทั้งหมด 10 ล้านคน สามารถสำรวจได้แล้ว 6.4 ล้านคน ซึ่งในปี 2559 ตั้งเป้าหมายว่าจะสำรวจให้ได้ ร้อยละ 80-90​ ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 80 อยู่ในกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 19 ติดบ้านไม่แข็งแรง พึ่งพาตัวเองไม่ได้ และร้อยละ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ได้รับการดูแล และยังพบว่าในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 7 ต้องอยู่คนเดียวไม่มีญาติ รวมทั้งยังมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตอีก 35,000 คน


 นพ.เอกชัย กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงจะทราบว่ามีความต้องการอย่างไรบ้าง โครงการระยะต่อไปคือการวางแผนการดูแลร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ควบคู่กันไป ทั้งนี้ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจะมีการเร่งพัฒนาบุคลากร คือ ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือ​นักวิชาการสาธารณสุขที่เข้าเกณฑ์และผ่านการอบรม 70 ชั่วโมง ​​ทำหน้าที่วางแผนการดูแลผู้สูงอายุ และ​ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) ที่ผ่านการอบรม 70 ชั่วโมง​ ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตามที่วางแผนไว้ ซึ่งจะทำหน้าที่ต่างจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยจะดูแลเรื่องร่างกาย โภชนาการ สุขอนามัย


"ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในปี 2559 จะมีการออกเกณฑ์เปิดให้นักวิชาการสาธารณสุข สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ได้นอกเหนือจากพยาบาลวิชาชีพ โดยปัจจุบันมีอยู่ 1,000 คน จะมีเป้าหมายพัฒนาให้ได้ 2,500 คน ส่วน​​ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ต้องอายุมากกว่า 18 ปี การศึกษาอย่างน้อยชั้นม.3 สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ผ่านการอบรม 70 ชั่วโมงเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5,000 คน มีเป้าหมายจะพัฒนาให้ได้ 10,000 คน หรือดูแลผู้สูงอายุให้ได้ 1 ต่อ 40 คน ซึ่งผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม จะมีค่าตอบแทนไม่เหมือน อสม.​แต่ต้องมีภาระหน้าที่ และเกณฑ์การทำงานที่ชัดเจน ซึ่งจะมีการออกเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนที่ชัดเจนต่อไป"นพ.เอกชัย กล่าว


 


 


ที่มา : http://manager.co.th

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ