วางมาตรการป้องกันไข้เลือดออก คู่ขนานโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


วางมาตรการป้องกันไข้เลือดออก คู่ขนานโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


เข้าสู่หน้าฝน โรคไข้เลือดออกเริ่มพบการแพร่ระบาดแล้ว ที่ จ.นครราชสีมา หน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงได้วางมาตรการป้องกันไข้เลือดออก คู่ขนานกับโควิด-19


นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรค จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายที่ อ.โนนสูง ซึ่งเราจะต้องรณรงค์เหมือนเดิม เนื่องจากที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนอาจจะไปให้ความสนใจ เรื่องการระบาดแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งที่จริงแล้วไข้เลือดออกเป็นเรื่องสำคัญ โดยในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ล่าสุดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1  ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบันในพื้นที่นครราชสีมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 906 ราย มีเสียชีวิต 1 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อ.โนนไทย รองลงมา คือ อ.โนนสูง และ อ.โชคชัย กลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14ปี


โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันการระบาด ของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดซ้ำเติมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

Shares:
QR Code :
QR Code