วัยใสเข้าใจเรื่องเพศผ่านเว็บ Talk about sex

แหล่งความรู้ที่วัยทีนห้ามพลาด

 

          ในแต่ละปีมีช่วงเทศกาลที่ชี้ชวนให้เยาวชน กระทั่งหนุ่มสาวไปมีเพศสัมพันธ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่ามีเซ็กซ์ทั้งในวัยอันไม่สมควร ทั้งในภาวะที่ไม่เหมาะสม นั่นคือ การไม่ได้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายจริยธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะในสังคมไทยถือว่าเป็นการชิงสุกก่อนห่าม

 

          ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันสำคัญของฝรั่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆ คือ วัน “วาเลนไทน์” หรือวันแห่งความรัก ในปีนี้ตามข่าวบอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันมิให้วัยรุ่นหนุ่มสาวใช้บรรยากาศวันดังกล่าวกระตุ้นตัณหาราคะจนหน้ามืดตามัวพากันไปมีเพศสัมพันธ์ในโรงแรม รถแท็กซี่เองจำนวนหนึ่งก็ถูกดึงให้เข้ามามีส่วนช่วย

วัยใสเข้าใจเรื่องเพศผ่านเว็บ Talk about sex

 

          การหน้ามืดตามัวด้วยอำนาจตัณหาราคะกามารมณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายหญิง เป็นหลักที่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญ คือ จะถูกตราหน้าว่าไม่รักนวลสงวนตัว นำความน่ารังเกียจเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูลพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะถูกตราหน้าว่าลูกสาวหลานสาวใจแตก

 

          ความเสียหายอื่นๆ ที่จะตามมาในยุคสมัยนี้ แม้ฝ่ายชายก็เสียหายไม่เว้น ก็คือ ถ้าการมีเซ็กซ์เป็นไปด้วยตัณหาราคะ หน้ามืดตามัว ไม่มีการศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ คือ การมีสติการใช้ปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันกันนำไปสู่การระงับยับยั้งชั่งใจ มีโอกาสที่จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บที่สังคมหวั่นเกรง ครอบครัวหวาดผวา เป็นต้นว่า โรคเอดส์

 

          หรือกระทั่งเบาะๆ เกิดท้องขึ้นมาโดยที่ยังไม่พร้อมกันทุกฝ่าย ย่อมนำไปสู่ปัญหาสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 

          มีความเสียหายที่เป็นรูปธรรมแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวหรือผู้หน้ามืดตามัวประพฤติลืมคำนึงถึง ก็คือ ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ

 

          พูดไปอย่างนั้นคงไม่พ้นจะถูกหาว่าหัวโบราณ ยุคสมัยนี้มันไม่มีไดโนเสาร์แล้ว เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือนำเอาสภาพแวดล้อมเย้ายวนใจไม่ใช่แค่อยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง แต่ติดตัวอยู่กับทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพกัน

 

          เพียงแต่ต้องมาหาวิธีดูแลรักษาป้องกัน การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การรู้เท่าทัน หรือก็คือการศึกษานั่นเอง ทั้งในด้านวิชาการกายภาพ และด้านการสร้างจิตสำนึก

 

          มีคำถามในยุคนี้ว่า เยาวชนไทยมีความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องแล้วหรือยัง การสร้างทักษะชีวิตเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศมีพร้อมมูลหรือยัง

 

          เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน สสส.โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จึงได้ร่วมกับแผนงานไอซีที และเครือข่ายครอบครัวจัดทำเว็บไซต์ Talk about sex : เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ (http://talkaboutsex.thaihealth.or.th) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนในเรื่องเพศอย่างถูกต้อง โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้องในภาษาวัยรุ่นที่เข้าใจง่าย ชุดทดสอบความเข้าใจในเรื่องเพศ กระดานถาม-ตอบ คลิปวิดีโอเข้าใจสุขภาวะทางเพศ แหล่งข้อมูลและความรู้

 

          นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กและเยาวชนยังคาดหวังต่อบทบาทของผู้ปกครองในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ

 

          เว็บไซต์ดังกล่าวจึงมุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศให้กับผู้ปกครองเพื่อใช้ในการอธิบายให้กับบุตรหลานโดยมีการสร้างการรับรู้ไปยังเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 12 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 122 โรงเรียนซึ่งกระจายอยู่ในภาคเหนือ กลาง อีสานและใต้

 

          ดังที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่า สมัยนี้ไม่อาจสร้างกำแพงกั้นวัยรุ่นหนุ่มสาวที่จะไม่ให้ชิงสุกก่อนห่ามได้ โดยเฉพาะบรรยากาศวันกระตุ้นราคะ อย่างวันวาเลนไทน์ กำแพงเดียวที่ต้องสร้าง คือความรู้เรื่องเพศ ด้วยการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเมื่อมีเซ็กซ์

 

          ความรู้อีกอย่างที่สำคัญมากมีโอกาสไม่ให้เกิดการชิงสุกก่อนห่ามได้คือ อบรมจิตใจให้รู้จักระงับยับยั้งผ่านพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ ก็สุดแต่จะเสนอผ่านเข้าไปสู่เยาวชนรับรองว่าป้องกันได้อย่างดีที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสุข

 

          ก็เห็นจะต้องเชิญชวนมาเรียนรู้ทักษะความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องที่ http://talkaboutsex.thaihealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 18-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code