วัยใสวอนรัฐคุมโฆษณาเหล้า

เพิ่มภาพเตือนบนชวาดเหล้า

 

 วัยใสวอนรัฐคุมโฆษณาเหล้า

          เมื่อเร็วๆ นี้ นิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กว่า 150 คนจากทั่วประเทศ รวมตัวกันในงาน “สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551″ ที่โรงแรมริชมอนด์ เพื่อเรียกร้องให้ควบคุมร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา และร้านเหล้าปั่นอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เครือข่ายเยาวชนฯ ได้อ่านบทกวีเพื่อเสียดสีการทำงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อปัญหาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแต่งกายล้อเลียน พร้อมถือป้ายข้อความ เช่น หยุดดองมาตรการคุมเหล้าปั่น/ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หรือผู้ใหญ่อยากเห็นเด็กไทยเป็นขี้เมา เป็นต้น

         

          นายวัชรา บัวทอง ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนฯ กรุงเทพฯ กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนฯ ต้องการเห็นความชัดเจนในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการควบคุมร้านเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เพราะ 1 ปีที่ผ่านมา รัฐล้มเหลวในการดูแลเด็กและเยาวชนจากภัยน้ำเมา จึงขอให้รัฐบาลออกอนุบัญญัติ ห้ามจำหน่ายเหล้าปั่น และการกำหนดพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากร้านเหล้า บุหรี่ และอบายมุขต่างๆ ตนมองว่าทั้งสองมาตรการยังไม่มีความคืบหน้าในทางปฏิบัติ แสดงให้เห็นความไม่จริงใจในการแก้ปัญหานี้ แต่กลับสะท้อนภาพว่า รัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการมากกว่าอนาคตของเด็กเยาวชนไทย เพราะแม้จะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แต่ยังพบว่าร้านเหล้ารอบสถานศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเยาวชนเองก็สนับสนุนมาตรการกำหนดให้พิมพ์ภาพประกอบคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ด้วย ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยเตือนให้เยาวชนเห็นก่อนคิดจะดื่ม ปัจจุบันแค่ข้อความอาจไม่สะดุดตานัก การเพิ่มภาพจะสามารถทำให้เห็นความน่ากลัวของภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดียิ่งขึ้น

        

          เครือข่ายเยาวชนฯ ขอสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในการนำประเด็นดังกล่าวมาระดมความคิดเห็น เพื่อหาทางปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้กลายเป็น “เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่” จี้ เหยื่อน้ำเมา ซึ่งเวทีครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เครือข่ายเยาวชนฯ ได้ร่วมแสดงความภาครัฐเอาจริง ภาพคำเตือนบนขวดเหล้า สกัดวัยโจ๋จำนงและระดมความคิดเห็น เพื่อให้สังคมได้รับความจริงใจจากหน่วยงานที่รับซดน้ำเมาท้ายรถกระบะ เร่งกวดขันร้านขายเหล้าผิดชอบ ด้วยการออกมาตรการปกป้องลูกหลานของตนเอง” นายวัชรา กล่าว รอบสถานศึกษา หวังสร้างพื้นที่สีขาวปลอดอบายมุข 

 

          นายเด่นชัย สินมา แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน ในขณะที่ร้านขายเหล้าเบียร์ รอบสถานศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงอยากถามคณะกรรมการฯ ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร เพราะนอกจากนักดื่มหน้าใหม่แล้ว ยังพบว่าผู้ประกอบการร้านเหล้าปั่นที่อยู่รอบๆ สถานศึกษามีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชน ดังนั้น หากไม่อยากเห็นธุรกิจร้านเหล้าปั่นรอบสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ควรจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษาโดยการควบคุมการออกใบอนุญาต และผลักดันการบังคับใช้กฎหมายให้เหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไป และควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมแก้ไข เพราะการให้อำนาจเฉพาะคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด

         

          สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือร้านเหล้าแต่ละร้านห่างจากรอบรั้วมหาวิทยาลัยไม่กี่ร้อยเมตร จึงง่ายต่อการไปใช้บริการของนักศึกษา สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มธุรกิจชนิดนี้แสวงหาผลประโยชน์จากเยาวชน โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งปัญหาด้านการเรียน อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่งตอนนี้นักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อ มองว่าร้านเหล้ารอบสถานศึกษาถือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหานี้แล้ว เรายังพบพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จากการดื่มในรถ และท้ายรถกระบะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งรัฐบาลควรมีมาตรการควบคุมอย่างเร่งด่วนเพราะไม่เพียงลดปัญหาการดื่มของวัยรุ่น ยังช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุได้อีกด้วย” นายเด่นชัย กล่าว

 

 

 

 

 

         

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

 

update : 06-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ